ARRANGEMENT
Lørdag 25. mars 2023 kl. 11:00 Folkets Hus, Øvre Torggate 9, Drammen

Buskerud Nei til EU - Årsmøte 2023

Buskerud Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 25 mars kl. 11.00 i Folkets Hus i Drammen.

Dagsorden:

Åpning av årsmøtet v/ fylkesleder Tom Ragnar Berg

Politisk innledning v/ leder i Nei til EU Einar Frogner

Saksdokumenter finner du ved å klikke her.

Saksliste:

1.Konstituering   

  • Opprop
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrere
  • Valg av referenter
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen                                                                                      

2. Årsmelding 2022

3. Regnskap 2022 med balanse og revisjonsberetning

4. Arbeidsplan 2023 (frem til årsmøtet i 2024)

5. Budsjett 2023

6. Innkomne forslag                                                                                                                         

Det varsles herved om forslag fra styret om endring i §5 i Vedtekter for Buskerud Nei til EU: «Antall styremedlemmer endres fra 9 styremedlemmer til 7 styremedlemmer». Dersom forslaget vedtas med 2/3 flertall innarbeides det i §5. Styret og gjøres gjeldende fra og med førstkommende årsmøteperiode.  

Frist for å sende inn forslag til årsmøtet er satt til 12.mars. Forslag sendes til

buskerud.neitileu@gmail.com.                                                                                                                 

7. Uttalelser

8. Valg        

  • Valg av leder, nestleder og styremedlemmer / varamedlemmer ihht. vedtektene
  • Valg av nytt medlem til valgkomiteen 
  • Valg av to reivisorer                                                                                                                      

Sakspapirer blir lagt ut på vår hjemmeside her.

Påmelding til årsmøtet gjøres til buskerud.neitileu@gmail.com eller på telefon 951 71 567 (Randi Wolff Benjaminsen) innen 19.mars. Sakspapirer blir sendt ut på mail til alle påmeldte.

Årsmøteinnkallingen kan lastes ned her:

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 02. mars 2024 kl. 13:00 - 16:30 Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND

Vesterålen og Lødingen Nei til EU - Årsmøte 2024

Vesterålen og Lødingen Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 2. mars kl. 13.00 – 16.30 Sted: Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 18:00 - 21:00 P-hotellet i Grensen 19, Oslo

Årsmøte og åpent møte i Oslo Nei til EU

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo.
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 18:00 - 20:15 Rådhuskvartalet i Kristiansand, Rådhusgaten 18. Møterom Anna Jensen

Vest-Agder Nei til EU - Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte tirsdag 5. mars 2024 kl. 18.00 Møtested Anna Jensen i Rådhuskvartalet i Kristiansand.
arrangement
Tirsdag 05. mars 2024 kl. 19:00 Landbrukets hus, Hollendergata 5 i Oslo.

Akershus Nei til EU - Årsmøte 2024

Akershus Nei til EU innkaller til årsmøte tirsdag 5 mars kl. 19.00 i Landbrukets hus, Hollendergata 5 i Oslo.