ARRANGEMENT
Lørdag 25. mars 2023 kl. 11:00 Folkets Hus, Øvre Torggate 9, Drammen

Buskerud Nei til EU - Årsmøte 2023

Buskerud Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 25 mars kl. 11.00 i Folkets Hus i Drammen.

Dagsorden:

Åpning av årsmøtet v/ fylkesleder Tom Ragnar Berg

Politisk innledning v/ leder i Nei til EU Einar Frogner

Saksdokumenter finner du ved å klikke her.

Saksliste:

1.Konstituering   

  • Opprop
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrere
  • Valg av referenter
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen                                                                                      

2. Årsmelding 2022

3. Regnskap 2022 med balanse og revisjonsberetning

4. Arbeidsplan 2023 (frem til årsmøtet i 2024)

5. Budsjett 2023

6. Innkomne forslag                                                                                                                         

Det varsles herved om forslag fra styret om endring i §5 i Vedtekter for Buskerud Nei til EU: «Antall styremedlemmer endres fra 9 styremedlemmer til 7 styremedlemmer». Dersom forslaget vedtas med 2/3 flertall innarbeides det i §5. Styret og gjøres gjeldende fra og med førstkommende årsmøteperiode.  

Frist for å sende inn forslag til årsmøtet er satt til 12.mars. Forslag sendes til

buskerud.neitileu@gmail.com.                                                                                                                 

7. Uttalelser

8. Valg        

  • Valg av leder, nestleder og styremedlemmer / varamedlemmer ihht. vedtektene
  • Valg av nytt medlem til valgkomiteen 
  • Valg av to reivisorer                                                                                                                      

Sakspapirer blir lagt ut på vår hjemmeside her.

Påmelding til årsmøtet gjøres til buskerud.neitileu@gmail.com eller på telefon 951 71 567 (Randi Wolff Benjaminsen) innen 19.mars. Sakspapirer blir sendt ut på mail til alle påmeldte.

Årsmøteinnkallingen kan lastes ned her:

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

Fredag 24. mars 2023 kl. 18:00 - 20:30 Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen

Årsmøte i Hordaland Nei til EU - meld deg på!

Årsmøte i Hordaland Nei til EU finn stad 24. mars. Registrering frå 17.30. Etter møtet vert det middag. Ønskjer du å melda saker til årsmøtet, må dette sendast til fylkesstyret v/ leiar Toril Mongstad innan 24. februar. Årsmøtet er gratis, for deltaking på middag, eventuell overnatting og seminar er det eigendelar, desse finn du i påmeldingsskjemaet nedafor:
arrangement
Lørdag 25. mars 2023 - Søndag 26. mars 2023 Scandic Fauske, Storgata 82, 8200 Fauske

Nordland Nei til EU - Fylkeskonferanse og årsmøte 2023

Nordland Nei til EU avholder fylkeskonferanse og årsmøte lørdag 25. mars og søndag 26. mars på Scandic Fauske hotell, Fauske.
Lørdag 25. mars 2023 kl. 09:00 - 14:30 Bergen

Hordaland NtEU arrangerer årsmøteseminar 25. mars – meld deg på!

Dagen etter årsmøtet, 25. mars, vert det arrangert seminar. Årsmøtet er gratis, for deltaking på middag, eventuell overnatting og seminar er det eigendelar, desse finn du i påmeldingsskjemaet nedafor:
arrangement
Torsdag 13. april 2023 kl. 18:00 Gimle kulturhus, Kong Oscars gate 18, Bergen

Bergen Nei til EU - årsmøte 2023

Bergen Nei til EU avholder årsmøte torsdag 13. april klokken 18:00-20:00 i Gimle kulturhus.