ARRANGEMENT
Onsdag 02. juni 2021 kl. 19:30 - 21:00 Fossesholm herregård, Vestfossen

Innkalling til årsmøte

Buskerud Nei til EU avholder fysisk årsmøte onsdag 2. juni. Dagsorden og årsmøtepapirer følger vedlagt.

Dagsorden:

1. Åpning ved leder i fylkeslaget
2. Konstituering av årsmøtet
    Opprop og godkjenning av delegater
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
    Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskriver
3. Styrets beretning
4. Regnskap 2020 med revisjonsberetning
5. Forslag til arbeidsprogram og budsjett 2021
6. Innkomne saker
   a) Styrets forslag til endring av vedtektene
   b) Uttalelse om EU/EØS og stortingsvalget
7. Valgkomiteens innstilling: Forslag på leder, nestleder, styremedlemmer, styrevaraer, valgkomite og revisor.

Sakspapirer legges ut etterhvert med link under de ulike punkter.

 

Årsmøtet

Ifølge vedtektene skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. P.g.a. den ekstraordinære koronasituasjonen har styret vedtatt å utsette årsmøtet til juni.
Årsmøtet vil bli fysisk, ikke digitalt. 
På Fossesholm herregård leier vi stort lokale der det ikke burde by på problemer å holde nødvendig avstand.

Alle medlemmer av Nei til EU i Buskerud kan delta på årsmøtet. Kun de som har betalt kontingent for 2021 har stemmerett.

Nye smittevernregler i Øvre Eiker åpner for i overkant av 50 deltagere på åpne møter innendørs. 
Vi ønsker snarlig forhåndspåmelding.
Enten på tlf/sms til 47335127, eller på epost til buskerud.neitileu@gmail.com.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 10. aug. 2021 På nett

AU-møte

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Mandag 16. aug. 2021 - Fredag 20. aug. 2021 Arendal

Arendalsuka

Nei til EU deltakelse på årets Arendalsuke.
arrangement
Mandag 16. aug. 2021 kl. 16:30 - 18:00 Clarion Hotel Tyholmen, Arendal 

Ny rødgrønn regjering. Hva betyr det for Norges forhold til Europa?

Nei til EU inviterer til paneldebatt med representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. I løpet av debatten skal vi forsøke å finne ut hvilken politikk en ny rød-grønn vil føre ovenfor EU.
arrangement
Onsdag 25. aug. 2021 På nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.