ARRANGEMENT
Onsdag 02. juni 2021 kl. 19:30 - 21:00 Fossesholm herregård, Vestfossen

Innkalling til årsmøte

Buskerud Nei til EU har fastsatt ny årsmøtedato: Onsdag 2. juni. Vedlagt følger dagsorden. Frist for å levere saker til årsmøtet er mandag 24. mai (2. pinsedag).

Dagsorden:

1. Åpning ved leder
2. Innkallingens lovlighet, godkjenning av dagsorden
3. Konstituering - valg av møteleder, sekretær og protokollunderskriver
4. Beretning
5. Regnskap med revisorrapport
6. Arbeidsplan og budsjett 2021/2022
7. Innkomne saker (frist for å levere saker: 24.5)
8. Valg av styre, valgkomite og revisor

Sakspapirer legges ut etterhvert med link under de ulike punkter.

 

Årsmøtet

Ifølge vedtektene skal årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. P.g.a. den ekstraordinære koronasituasjonen har styret vedtatt å utsette årsmøtet til juni.
Dersom du har saker du ønsker tatt opp, er innleveringsfristen til styret mandag 24. mai.
Årsmøtet vil bli fysisk, ikke digitalt. På Fossesholm herregård leier vi stort lokale der det ikke burde by på problemer å holde nødvendig avstand.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Torsdag 15. april 2021 kl. 18:00 - 20:00 På nett

Hva betyr EU og EØS for norsk lokaldemokrati og offentlig styring?

Vest-Agder Nei til EU inviterer til webinar 15. april fra kl. 18.
arrangement
Fredag 16. april 2021 kl. 10:00 - 14:15 På nett

Digital fylkesledersamling i Nei til EU

Digital fylkesledersamling den 16. april i Teams.
arrangement
Mandag 19. april 2021 kl. 18:30 Digitalt i Microsoft Teams

Årsmøte 2021 i Telemark Nei til EU

Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams mandag 19. april kl. 18.30. Innledning ved Roy Pedersen, leder i Nei til EU.
arrangement
Tirsdag 20. april 2021 På nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.