Nei til Europas Forente Stater, med regioner i stedet for nasjonalstater

Det er ingen tvil om at EU skal utvikles til Europas Forente Stater, etter modell av USA.

Det har vært planen hele tiden, men det er solid flertall i alle EU-statene mot en føderal utvikling. Den politiske eliten jobber med små skritt, for ikke å skape debatt eller skremme opp folkene i Europa. Forslaget om en grunnlov for EU ble avvist i folkeavstemninger, men kom tilbake som Lisboa-traktaten, som trådde i kraft 1. desember 2009. EU er ikke lengre en organisasjon med medlemskap, men en føderal superstat under oppbygging. Innen 2025 skal det meste være på plass, hvis vi ikke klarer å skape en solid europeisk folkebevegelse mot planene om Europas Forente Stater.

I to folkeavstemninger har Norge avvist deltakelse i EU, men den politiske eliten har ingen respekt for folkeviljen. Gjennom EØS-avtalen har vi blitt påtvunget tretten tusen rettsakter fra EU, - direktiver, forordninger og dommer fra EU-domstolen. Det har ført til at norske lover i stor grad er diktater fra Brussel, i strid med den norske grunnloven som fastslår at Stortinget skal vedta norske lover. Kommunenes Sentralforbund hevder at mer enn sytti prosent av alle saker på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner styres av EUs lovverk. En kan fastslå at norsk folkestyre og suverenitet er kraftig svekket av EU-tilpasningen, hovedsakelig på grunn av EØS-avtalen.

Hvis Brussel lykkes med å skape Europas Forente Stater, vil det bety at de europeiske nasjonalstatene vil opphøre, til fordel for en sentral regjering eller kommisjon i Brussel og statene deles inn i et stort antall regioner, ikke delstater som i USA. Det er i lys av EUs politiske utvikling vi må forstå arbeidet med å skape regioner i Norge. Det første skritt er de foreliggende planene, men i EU er planen av Norge skal deles inn i fire regioner, Nord-, Midt-Vest- og Øst-Norge. Foreløpig skal 5000 jobber i sentraladministrasjonen flyttes ut til regionene. Den dagen Norge er med i EU skal statlige oppgaver og tjenester enten flyttes til Brussel eller til de fire regionene. Meldinger fra Brussel hevder at utenforlandet Norge er mer kvalifisert til deltakelse i Europas Forente Stater, enn flere av dagens EU-stater.

Det er solid flertall mot EUs føderale planer i alle EU-statene, inkludert i Norge. Det er mer enn sytti prosent som sier nei til norsk medlemskap i EU, så en behøver ikke ha mye fantasi for å forstå at motstanden mot Europas Forente Stater vil være enda større. Alle politiske partier i Norge går for planene om regioner i Norge, ingen setter det i sammenheng med EUs føderale planer. Det er ikke for seint å våkne opp, ta debatten, forsvare folkestyre og norsk suverenitet og si nei til europeiske regioner og norsk deltakelse i Europas Forente Stater. 

Drammen 7. juni 2018

Olav Boye, leder i Buskerud Nei til EU