Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du årsmøtedokumenter. Finnmark Nei til EU avholder digitalt årsmøte lørdag 14.mai.2022, kl.14.00 – kl.18.00. Årsmøtet avholdes på Teams.

Årsmøtedokumentene kan lastes ned her når de foreligger:

Årsmøteinnkalling

Dagsorden og saksliste

Gjeldende vedtekter

Årsmelding 2021

Regnskap 2021

Revisjonsrapport 2021

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til arbeidsplan 2022

Forslag til budsjett 2022

Valgkomiteens innstilling

Innstilling til valgkomité

Signert protokoll fra årsmøtet i 2021

Protokoll fra årsmøtet i 2022