ARRANGEMENT
Lørdag 08. februar 2020 kl. 11:00 - 15:00 Lakselv, Banak Leir

Finnmark Nei til EU innkaller til årsmøte 2020

Det innkalles til årsmøte lørdag 8. februar kl. 11.00 til 15.00 Sted: Banak Leir (rett før flyplassen, på høyre side av veien)

Foreløpig agenda:
1. Ordinære årsmøtesaker
2. Behandling av nye vedtekter
3. Behandle uttalelser
4. Foredrag med nestleder i Nei til EU Idar Helle (tema kommer senere). Og Foredrag ved nestleder i Finnmark Nei til EU Tore-Jan Gjerpe.

Kommunikasjon og frister
For å kommunisere godt med våre medlemmer må mail benyttes. Ordinær innkalling er sendt på e-post til de medlemmer som har oppgitt e-postadresse. De som mottar innkalling i brev pr. post har vi ikke mailadresse til og dersom de har e-postadresse ber vi om at det sendes snarest sende styret opplysninger om sin mailadresse til brithastavang@me.com eller på sms til tlf. 403 90 032

Endelig agenda og saksgrunnlag sendes medlemmene pr. mail senest 25.01.2020, 2 uker før årsmøtet.

Saker til årsmøte bør være styret i hende før 24.01.2020 (sendes primært på mail til Britha, brithastavang@me.com )

Praktisk:
Det vil bli servert lunsj før møtet avsluttes. Derfor må du melde deg på. Påmelding innen 01.02.2020.

Det er mulig å overnatte på Lakselv Hotell. Hvis det er behov for dette kan vi i Finnmark Nei til EU være behjelpelig med booking, og lignende.

Det er mulig å spise middag på Banak Leir, etter kl.18.00.

Vi minner om at kontingenten må være registrert betalt hos Nei til EU senest 07.02.2020 for at medlemmer skal ha stemmerett under årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet (kl.11.00-15.00).

1.    Åpning av årsmøtet ved fylkesleder Britha Marie Stavang Berg.

2.    Konstituering av årsmøtet:

- Godkjenning av innkalling og saksliste.

- Valg av møteleder

- Valg av protokollfører

- Valg av protokollunderskrivere 

3.    Årsmelding 2019

4.    Regnskap 2019 og revisjonsrapport 2019 

5.    Arbeidsplan 2020 og budsjett 2020

6.    Vedtektsendringer (om det skulle komme noen)

7.    Innkomne saker og årsmøteuttalelser

8.    Valg 

Sakspapirer vil fra nå av bli lagt på Finnmark Nei til EUs nettside etter hvert som de blir ferdige.

Vi minner om at kontingenten må være registrert betalt hos Nei til EU senest 07.02.2020 for at medlemmer skal ha stemmerett under årsmøtet.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Finnmark Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 18. aug. 2020 Oslo

AU-møte 18. august

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Fredag 21. aug. 2020 - Lørdag 22. aug. 2020 Oslo

Styremøte 21.–22. august

Møte i Nei til EUs styre.
Tirsdag 25. aug. 2020 kl. 18:00 - 19:00 Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik.

Alver Nei til EU – innkalling til årsmøte.

Me ønskjer alle betalande medlemmer velkomne til årsmøtet.
arrangement
Fredag 28. aug. 2020 Oslo

Fylkeslederkonferanse 28. august

Samling for fylkeslederne i Nei til EU.