Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du årsmøtedokumenter. Finnmark Nei til EU avholder digitalt årsmøte søndag 9. mai kl. 10.00 - 14.00 Årsmøtet avholdes på Teams.

Årsmøtedokumentene kan lastes ned her:

Årsmøteinnkalling

Dagsorden og saksliste

Gjeldende vedtekter

Årsmelding 2020

Regnskap 2020

- UD prosjektregnskap 2019/2020

Revisjonsrapport 2020

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til arbeidsplan 2021

Forslag til budsjett 2021

Valgkomiteens innstilling (legges ut så snart det foreligger)

Innstilling til valgkomité

Signert protokoll fra årsmøtet i 2020

Protokoll fra årsmøtet i 2021