Årsmøtedokumenter 2023

Finnmark Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte torsdag 25.05.2023, kl.19.00. Årsmøtet avholdes digitalt på Teams. (internett) Her finner du årsmøtedokumenter.

Finnmark Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte torsdag 25.05.2023, kl.19.00.
Årsmøtet avholdes digitalt på Teams. (internett)

Påmelding: På grunn av at det er valgår velger vi også i år å avholde årsmøtet digitalt på Teams. For at vi skal få sende deg lenke til teams, må vi ha påmelding. Frist for påmelding er innen 24.05.2023. Påmelding sendes til: brithastavang@me.com

Finnmark Nei til EUs vedtekter

Årsmøtedokumenter:

Innkalling

Dagsorden og saksliste

Årsmelding 2022

Regnskap 2022

Revisjonsrapport 2022

Arbeidsplan 2023

Budsjett 2023

Valgkomiteens innstillig