ARRANGEMENT
Lørdag 20. mars 2021 kl. 11:00 Digitalt årsmøte på Teams

Hedmark Nei til EU - Årsmøte

Hedmark Nei til EU innkaller til fylkesårsmøte lørdag 20. mars, 2021 kl. 11.00.

På grunn av pandemien og iverksatte smitteverntiltak mot korona så avholdes årsmøte i år digitalt på TEAMS. For å få tilgang til dette kreves det påmelding til årsmøtet. Påmelding sendes til: haralddy@online.no innen 17. mars.

Link til møtet blir sendt ut til alle som har meldt seg på.

Saker som ein ynskjer ta opp til behandling på årsmøtet må væra innkomen innan 15. mars 2021. Saker sendes på e-post til: haralddy@online.no eller pr. post til: Hedmark Nei til EU, v/Harald Dyrkorn, Solbakkelia 24, 2100 Skarnes

Årsmøtedokumenter finner du her:

Saksliste:

1. Opning og konstituering  av årsmøtet

2. Årsmelding for 2020

3. Resultatrekneskap 2020 og balanse pr 31.12. 2020

4. Revisormelding 2020

5. Arbeidsplan 2021

6. Budsjett 2021

7. ValSkarnes, 5.3.2021

Styret i Hedmark Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Fredag 10. des. 2021 - Lørdag 11. des. 2021 Oslo

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Tirsdag 14. des. 2021 På nett

Nettmøte med fylkeslederne

Månedlig nettmøte for fylkeslederne i Nei til EU.