Hordaland NtEU deltar i digitalt landsmøte 2020

Nei til EU held sitt landsmøte 2020 den 6. og 7. november. Delegasjonen frå Hordaland deltek digitalt; som også alle andre fylke. Hordalandsdelegasjonen er samla på eit hotell i Bergen. 

- Så langt fungerer det tekniske stort sett bra, seier fylkesleiar Gunnar Rutle, og det er eit nytt og spanande konsept. Men landsmøtet i år er kortare enn vanleg; over to dagar i staden for tre dagar som er det vanlege. Workshops er kutta ut i år og helsingar er på video og ofte kortare enn vanleg.

Det knyter seg stor spenning til valet av ny leiar. Kathrine Kleveland går av etter seks år i leiarstolen og det er delt innstilling frå valkomiteen. 
- I Hordaland er me oppteken av å få ein leiar som vil kjempa for at Noreg skal seia opp EØS-avtalen.

Også endringsforslaga til arbeidsplan er prega av bredda i organisasjonen frå dei dei vil sei opp EØS-avtalen til dei som er EØS-tilhengarar. - Hordaland står klart på sitt nei til EØS, avsluttar Gunnar Rutle.