Bergen Nei til EU protesterte mot EUs jernbanebyrå og jernbanepakke 4

Bergen Nei til EU sto på stand torsdag 11. oktober og støttet opp om aksjonen som Norsk Lokomotivmannsforbund m.fl. holdt i Oslo. Vi sto på stand ved Nonneseter bybanestopp og delte ut flygeblad om jernbanedirektivet og jernbanepakke 4.

De som sto bak aksjonsdagen nasjonalt (som var samme dag), var Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund, LO Stat, Nei til privatisering av NSB og Jernbanereformen.no.

Disse organisasjonene sier på aksjonens Facebookside:
Stortinget trenger ikke si ja til EUs jernbanedirektiv, kalt jernbanepakke 4, for å privatisere jernbanen i Norge. Det kan politikerne våre vedta å prøve ut, helt uavhengig av EU, dersom det er flertall for det på Stortinget. Problemet med EU-direktivet, er at om det innføres finnes det ingen angrefrist, dersom vi finner ut at privatisering av jernbanen var feil løsning for oss her i landet. Da er det EUs lover og regelverk som gjelder, også om de kommer i konflikt med Norges lover!

Her kan du lese flygebladet vi delte ut.