ARRANGEMENT
Torsdag 29. november 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigt. 4, Bergen. Møterom Fana

Eit liv utan EØS-avtalen?

Nei til EUs nestleiar Idar Helle innledet om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Du finner mer om det som ble tatt opp her, inkludert innledninga

Den 29. november avviklet Bergen og Hordaland Nei til EU det fjerde og avsluttande møte i studiesirkelen om demokrati og sjølvstyre relatert til EU og EØS. Så langt har me sett på korleis EU er bygd opp som politisk organisasjon, og korleis me gjennom EØS-avtalen vert påverka både direkte og indirekte av EU-systemet.

Me har særleg lagt vekt på dei negative verknadene EØS-avtalen har på maktfordelingsprinsippet, demokrati og folkestyre og John Dale har gjeve oss ei grundig innføring i desse problemstillingane.

I dette siste møtet i haust stiller me spørsmålet om korleis me kan stansa denne utviklinga og om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Kva vil skje dersom me seier opp EØS-avtalen? Er det ein realistisk tanke å klara oss utan avtalen?

Til å innleia om dette viktige temaet kjem nestleiar i Nei til EU,  Idar Helle til oss. Idar er historikar og er tilsett i Stiftelsen De Facto,  Kunnskapssenteret for fagorganiserte, der han arbeider med norsk og internasjonalt arbeidsliv. Innledningen finner du her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 27. mai 2019 kl. 18:00 Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Hvor mye skal EU bestemme i din kommune?

Lillehammer Nei til EU, i samarbeid med Oppland Nei til EU, inviterer til politisk møte/ debatt.
arrangement
Tirsdag 28. mai 2019 kl. 19:00 - 20:30 Steinkjer videregående skole

Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?

Åpent møte om «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører», også kjent som Hjelmeng-utvalgets innstilling.
Torsdag 06. juni 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

EØS og EUs veipakke (også omtalt som mobilitetspakken)

Geir Kvam fra Transportarbeiderforbundet (NTF) vil innlede om dette. Geir Kvam er utreder ved NTF sitt hovedkontor med spesielt ansvar for mobilitetspakken. Arrangører av studiemøtet er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU
arrangement
Tirsdag 11. juni 2019 kl. 18:00 Sandnes, Jadarveien 2

Årsmøte i Sandnes Nei til EU

Sandnes Nei til EU innkaller til årsmøte tirsdag 11. juni kl 18.00 i Jadarveien 2, Sandnes.