ARRANGEMENT
Torsdag 29. november 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigt. 4, Bergen. Møterom Fana

Eit liv utan EØS-avtalen?

Nei til EUs nestleiar Idar Helle innledet om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Du finner mer om det som ble tatt opp her, inkludert innledninga

Den 29. november avviklet Bergen og Hordaland Nei til EU det fjerde og avsluttande møte i studiesirkelen om demokrati og sjølvstyre relatert til EU og EØS. Så langt har me sett på korleis EU er bygd opp som politisk organisasjon, og korleis me gjennom EØS-avtalen vert påverka både direkte og indirekte av EU-systemet.

Me har særleg lagt vekt på dei negative verknadene EØS-avtalen har på maktfordelingsprinsippet, demokrati og folkestyre og John Dale har gjeve oss ei grundig innføring i desse problemstillingane.

I dette siste møtet i haust stiller me spørsmålet om korleis me kan stansa denne utviklinga og om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Kva vil skje dersom me seier opp EØS-avtalen? Er det ein realistisk tanke å klara oss utan avtalen?

Til å innleia om dette viktige temaet kjem nestleiar i Nei til EU,  Idar Helle til oss. Idar er historikar og er tilsett i Stiftelsen De Facto,  Kunnskapssenteret for fagorganiserte, der han arbeider med norsk og internasjonalt arbeidsliv. Innledningen finner du her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Torsdag 24. jan. 2019 kl. 18:00 - 19:00 Litteraturhuset i Trondheim Kongens gate 2, 7011 Trondheim, Norway

Debatt om arbeidsinnvandring

Klassekampen arrangerer møter om EU/EØS mandag 21.1. i Oslo og torsdag 24.1. i Trondheim.
arrangement
Fredag 25. jan. 2019 kl. 10:00 - 15:00 Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion

Førkonferanse til Trondheimskonferansen

«EU møter Brexit, EØS møter arbeidslivet». Fredag 25. januar 2019 kl. 10.00 – 15.00, før Trondheimskonferansen. Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 v/ Lerkendal stadion.
arrangement
Lørdag 26. jan. 2019 kl. 11:00 - 15:45 Thon Hotel Førde

Årsmøte i Sogn og Fjordane Nei til EU

Sogn og Fjordane Nei til EU held årsmøte den 26. januar på Thon Hotel Førde.
arrangement
Onsdag 30. jan. 2019 kl. 18:00 Kantina, Landbrukets hus, Schweigaards gate 34E i Oslo

Årsmøte i Akershus Nei til EU

Årsmøte og åpent møte i Akershus Nei til EU avholdes onsdag 30. januar 2019 kl. 18:00 i kantina Landbrukets hus, Schweigaards gate 34E i Oslo.