ARRANGEMENT
Torsdag 29. november 2018 kl. 18:00 - 20:00 Innbyggerservice, Kaigt. 4, Bergen. Møterom Fana

Eit liv utan EØS-avtalen?

Nei til EUs nestleiar Idar Helle innledet om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Du finner mer om det som ble tatt opp her, inkludert innledninga

Den 29. november avviklet Bergen og Hordaland Nei til EU det fjerde og avsluttande møte i studiesirkelen om demokrati og sjølvstyre relatert til EU og EØS. Så langt har me sett på korleis EU er bygd opp som politisk organisasjon, og korleis me gjennom EØS-avtalen vert påverka både direkte og indirekte av EU-systemet.

Me har særleg lagt vekt på dei negative verknadene EØS-avtalen har på maktfordelingsprinsippet, demokrati og folkestyre og John Dale har gjeve oss ei grundig innføring i desse problemstillingane.

I dette siste møtet i haust stiller me spørsmålet om korleis me kan stansa denne utviklinga og om kva alternativ me har til EØS-avtalen. Kva vil skje dersom me seier opp EØS-avtalen? Er det ein realistisk tanke å klara oss utan avtalen?

Til å innleia om dette viktige temaet kjem nestleiar i Nei til EU,  Idar Helle til oss. Idar er historikar og er tilsett i Stiftelsen De Facto,  Kunnskapssenteret for fagorganiserte, der han arbeider med norsk og internasjonalt arbeidsliv. Innledningen finner du her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19:00 Drammen, Biblioteket

Årsmøte og åpent møte i Drammen Nei til EU

Drammen Nei til EU avholder årsmøte tirsdag 26. mars kl 19.00 på Drammen biblioteket i 2. etasje. (åpent møte kl 20)
arrangement
Onsdag 27. mars 2019 kl. 18:30 Blå Kors, Gyldenløvesgate 60 i Kristiansand

Årsmøte i Vest-Agder Nei til EU

Det innkalles til årsmøte onsdag 27. mars kl. 18.30 i lokalene til Blå Kors, Gyldenløvesgate 60 i Kristiansand
arrangement
Torsdag 28. mars 2019 kl. 18:00 Kaigaten 4, Bergen. Møterom: Fana

Bergen Nei til EU - Årsmøte

Bergen Nei til EU avholder sitt årsmøte i Kaigaten 4, møterom Fana, torsdag 28. mars kl 18.00 - 20.30
arrangement
Torsdag 28. mars 2019 kl. 18:30 "Bobhuset" , Bufetats lokaler, Violgt. 8, Halden

Årsmøte i Halden og Aremark Nei til EU

Halden og Aremark Nei til EU avholder årsmøte torsdag 28. mars kl. 18.30 på "Bobhuset" , Bufetats lokaler, Violgt. 8, Halden.