Fylkesstyret 2022

Her er styret som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2022. Vi har også tatt med leder i lokallaget i Bergen som møter fast på styremøtene

Fylkesstyret 2022

Leiar / AU

Toril Mongstad

Nestleiar / AU

John Dale

Styresekretær / AU

Kim René Hamre

Kasserar

Hildur Straume

Styremedlem og kvinnekontakt

Agathe Børretzen

Styremedlem

Anna Ulrika Nordlund

Styremedlem

Gunnar Rutle

Styremedlem

Sigmund Simmenes

 

 

1. varamedlem

Ann Jorun Hillersøy

2. varamedlem

Oddvar Skre

3. varamedlem og rekneskapsførar

Frode Mannsåker

   

Leiar Bergen Nei til EU

Tor Sander

 

 

Revisor

Frank Mo