ARRANGEMENT
Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

Referat fra studiemøte om ACER og EUs 4. energidirektiv

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU gikk til sak mot statsminister Erna Solberg. Staten, ved regjeringsadvokat Seiersted ville avvise søksmålet. Spørsmålet om å avvise saken var oppe i Oslo Tingrett 23. september. Nei til EUs advokater mente det er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten. Men i tingretten tapte Nei til EU. Nå blir saken anket til Lagmannsretten

Morten Harper, utredningsleder i NtEU og jurist, så på resultatet av rettssaken på vårt studiemøte. Morten sål også på virkningene av neste skritt i energisamordningen - EUs 4. energidirektiv. 

Her finner du Morten sin innledning: ACER-søksmålet og Energipakke 4

Her finner du også litt mer stoff om energipakke 4

Her er litt mer informasjon om rettssaken som ble lagt ut før møtet:

https://neitileu.no/aktuelt/acer-derfor-saksoker-nei-til-eu-staten

https://neitileu.no/aktuelt/acer-soksmalet--stor-betydning-for-norsk-samfunnsliv

https://neitileu.no/aktuelt/-det-er-anstaltmakeri-a-avvise-acer-soksmalet

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 07. des. 2019 kl. 11:15 Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø

Fylkesårsmøte i Troms Nei til EU

Det blir årsmøtet i Troms Nei til EU laurdag 7. desember 2019 med start kl. 11:15 i Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø.
arrangement
Lørdag 07. des. 2019 kl. 12:00 - 15:00 Nystua «Kulturhuset kafe», Tynset

Åpent seminar på Tynset

Tema er EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon.
arrangement
Onsdag 11. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 Oslo

Fylkesårsmøte i Oslo Nei til EU