ARRANGEMENT
Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

Referat fra studiemøte om ACER og EUs 4. energidirektiv

Nei til EU mener at Norges avståelse av suverenitet til EU, sist til energibyrået ACER, er grunnlovsstridig. Nei til EU gikk til sak mot statsminister Erna Solberg. Staten, ved regjeringsadvokat Seiersted ville avvise søksmålet. Spørsmålet om å avvise saken var oppe i Oslo Tingrett 23. september. Nei til EUs advokater mente det er udemokratisk å nekte Nei til EU å føre saken for retten. Men i tingretten tapte Nei til EU. Nå blir saken anket til Lagmannsretten

Morten Harper, utredningsleder i NtEU og jurist, så på resultatet av rettssaken på vårt studiemøte. Morten sål også på virkningene av neste skritt i energisamordningen - EUs 4. energidirektiv. 

Her finner du Morten sin innledning: ACER-søksmålet og Energipakke 4

Her finner du også litt mer stoff om energipakke 4

Her er litt mer informasjon om rettssaken som ble lagt ut før møtet:

https://neitileu.no/aktuelt/acer-derfor-saksoker-nei-til-eu-staten

https://neitileu.no/aktuelt/acer-soksmalet--stor-betydning-for-norsk-samfunnsliv

https://neitileu.no/aktuelt/-det-er-anstaltmakeri-a-avvise-acer-soksmalet

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 18. aug. 2020 Oslo

AU-møte 18. august

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Fredag 21. aug. 2020 - Lørdag 22. aug. 2020 Oslo

Styremøte 21.–22. august

Møte i Nei til EUs styre.
Tirsdag 25. aug. 2020 kl. 18:00 - 19:00 Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik.

Alver Nei til EU – innkalling til årsmøte.

Me ønskjer alle betalande medlemmer velkomne til årsmøtet.
arrangement
Fredag 28. aug. 2020 Oslo

Fylkeslederkonferanse 28. august

Samling for fylkeslederne i Nei til EU.