19.10.2021 Om å møta seg sjølv – eller EØS-avtalen – i døra.

Regjeringa har vore i sving i ei veke. I valkampen lovde Støre at han, i løpet av dei første 100 dagane som statsminister, ville innføra ein norsk arbeidslivsmodell etter mønster frå Telemarksmodellen, Skiensmodellen, Oslomodellen m.fl. – alle modellar for kamp mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og manglande orden i arbeidslivet.

Sjølv om han ikkje nemnde modellen konkret, sa han i talen til Stortinget følgjande:

Regjeringen vil bekjempe sosial dumping og gjennomføre en storrengjøring i norsk arbeidsliv for å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår, fastslo Støre i den høytidelige talen til Stortinget.

Dette er vel og bra. Men eg reknar med at Støre er klar over at ESA alt har reagert på dei eksisterande avtalane, dei kan vera konkurransevridande og dei hindrar den frie etableringsretten. Dei fire fridomane står over norsk lov, over tariffavtalar og dei hindrar regulerande tiltak.

Det vert spanande å sjå kva Støre vil gjera når EØS-avtalen hindrar han i å gjennomføra dette høgt prioriterte området.

Følg med!