Bergen Nei til EU - årsmøtedokumenter 2024

Bergen Nei til EU avholder årsmøte onsdag 17. april 2024 klokken 18.00-20.00, Kjelleretasjen i Manufakturhuset, Peter Motzfeldts gate 2, ved Rådhuset. Her finner du årsmøtedokumenter.

Her kan du laste ned årsmøtedokumenter:

Innkalling og dagsorden

Årsmelding 2023

Regnskap 2023

Revisjonsberetning 2023

Forslag til arbeidsplan 2024

Forslag til budsjett 2024

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Styrets innstilling til ny valgkomite