EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein skal utgjøre hver sin separate pilar i EØS-avtalen. Overnasjonale EU-byråer som energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA og finanstilsynet ESFS utfordrer landenes suverenitet og to-pilaren.

Makteliten følger neppe kongens oppfordring

Nyttårstalen som kongen holdt er inne på noen viktige faktorer for å skape forståelse for rett og galt, «så vi kan oppføre oss ordentlig mot hverandre og ta vare på tilliten mellom oss.»

«For å få til dette fellesskapet på ekte trenger vi å lytte, og snakke sant om virkeligheten. Vi må også være tålmodige», het det videre i talen, men med en klok tilføyelse om at vi nå er i en situasjon der vi trenger utålmodighet fra alle når det gjelder å ta vare på naturen og jorda vår.

Talen var også innom Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, «der rystende historier ble lagt fram om uretten som er begått mot samer, kvener og andre minoriteter.»

Oppfordringen må vel kunne ses som være rettet til politikere og makteliten, etter et år der ærlighet, redelighet og evne til å lytte og snakke sant synes å være totalt fraværende hos mange av disse.

Jan David Anti.jpg
Jan David Anti

Hvordan står det så til i dagens Norge med sannhet og evne til å lytte?

1. I forhold til samene gjenstår det snart to år etter høyesterettsdommen fremdeles igjen å rydde opp i Fosen-vindmøllene og bruddet på samenes menneskerettigheter.

Er det noen som tror at de berørte og de unge samene som demonstrerte foran Stortinget føler at de blir lyttet til? Snakkes det sant om konsekvensen av å rive møllene? Kan de ikke egentlig tas ned å settes opp igjen på et lovlig sted?

2. Hva med de høye strømprisene, utenlandskablene og innmelding i ACER, som mange mener er å gi bort arvesølvet vårt og konkurransefortrinnet rimelig strøm har gitt Norge?

Snakker Støre sant når han i nyttårstalen sin sier at dyrtid er krefter som er utenfor vår kontroll? Som om det var rentehevinger fra en uavhengig og aggressiv Norges Bank, som sier det kan tåles fordi folk fremdeles har oppsparte penger.

Snakket ekspertene sant da de hevdet at utenlandskablene bare ville øke strømprisen med et par ører?

Snakkes det sant når olje- og energiminister Aasland og NHO sjef Almlid hevder at en storstilt kraftutbygging på land og til havs skal få prisene på strøm ned, når det er fri flyt og strømmen vår på børs som er problemet?

Snakker de sant når de hevder at storstilt utbygging på land og til havs vil gi bedriftene og folk rimelig strøm?

Og snakker de sant om virkeligheten, når de fremstiller det som om Norge har knapt med strøm, når vi vet at det produseres i størrelsesorden 150 TWh strøm i Norge årlig og brukes betydelig mindre slik at vi årlig har et overskudd på rundt 15 TWh

3. Er også Helseforetakene krefter utenfor vår kontroll, med sine trusler mot sykehus i distriktene, fødetilbudene og manglende evne til å lytte til advarsler fra brukere og de som arbeider på sykehusene?

4. Snakkes det sant om EØS-avtalen når det hevdes at vi møter tollmurer om vi forlater EØS og går over til handelsavtalen fra 1973, som er beholdt oppdatert og som vil sikre tollfrihet for alle industrivarer. Meningsmålinger viser at 60 prosent tror på bløffen om handelsmurer.

5. Snakkes det sant fra regjeringen når det hevdes at elektrifisering av oljeinstallasjoner til havs med strøm fra land er et miljøtiltak med global effekt, når gass tidligere brukt i produksjonen da heller eksporteres. En undersøkelse som SENTIO gjorde i Møre og Romsdal i desember, viste at bare 12 prosent støttet elektrifisering av oljeinstallasjoner til havs med strøm fra land. De fleste ser at dette kun er hvitvasking av oljeproduksjonen, men blir de lyttet til? Avisene som har fått meningsmålingen som var gjennomført med 1000 intervju i Møre og Romsdal, gidder ikke engang å trykke den.

6. Snakkes det sant om bakgrunnen for alle habilitetsbruddene og politikernes fusk? Forventer man tillit når statsministerens mann kan sitte i statsministerboligen og vedde mot norsk økonomi i årevis uten konsekvenser?

7. Forventer man tillit når de som er imot medlemskap i EU, og fremdeles er i flertall i landet, i 30 år har måttet se på at landet stadig legges under EU på flere områder, av et Storting som har ja-flertall? Et flertall som oppstår fordi nei-side blir oversett, fortidd og sensurert bort av EU-ivrige media.

Et Storting som helst så at vi var EU-medlem lytter ikke til folk, og ville som Støre bli medlem slik at de kan hevde at all politikk er «utenfor vår kontroll.» For de tror vel egentlig ikke på at de 13 av 705 representanter fra ulike norske parti i EU-parlamentet kunne utrette stort?

Nå nei, når det kommer til stykket er det nok lite håp om at kongens oppfordring om å lytte og snakke sant om virkeligheten blir fulgt i Norge av makteliten. Det ville jo virkelig fått store konsekvenser.

Innlegget har bl.a. stått på trykk hos Nord Norsk debatt:

Stort bilde i toppen: EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein skal utgjøre hver sin separate pilar i EØS-avtalen. Overnasjonale EU-byråer som energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA og finanstilsynet ESFS utfordrer landenes suverenitet og to-pilaren. (Tegning: Jørgen Bitsch)