Solidarisk støtte til Ukraina

Utalelse fra Årsmøtet 2022 - Nei til EU Møre og Romsdal

Nei til EU fordømmer Russlands angrep på Ukraina, som er en grov krenkelse av

landets suverenitet og folkeretten. Ethvert land har rett til å leve innenfor trygge

grenser og bestemme sin egen skjebne.

 

Ukraina tilhører ukrainere, og ingen andre. Verken Russlands Putin eller andre har

rett til å intervenere i landets indre anliggender, spesielt ikke når det i tillegg

truer sikkerheten i hele Europa.

 

Nei til EU krever umiddelbar våpenhvile og at Russland trekker sine styrker ut.

Ett liv tapt i krig er ett for mye. Nå bombarderes boligblokker systematisk.

Fredssamtalene må føre fram til resultater og ikke skjule andre hensikter.

 

Krig er en humanitær katastrofe. Nei til EU oppfordrer til humanitær bistand og

Ønsker ukrainske flyktninger velkomne hit.

 

Nei til EU engasjerer seg normalt ikke i bredere sikkerhetspolitiske spørsmå1.

Våre medlemmer har mange meninger om det. Men akkurat nå handler det om å

støtte det ukrainske folket og få slutt på krigen.

 

Vi kan ikke stille oss tause til det som nå skjer. Både vi som er forsvarere av nasjonal

sjølråderett og Norge som lite land har all interesse av å forsvare folkeretten.

Dette er i tråd med FNs grunnlag og prinsippene FN bygger på.

 

Et kraftig europeisk folkekrav om våpenhvile, fredsforhandlinger og tilbaketrekking av

russiske styrker fra Ukraina kan gi håp om en forhandlingsløsning og at Europa reddes

fra en enda større krig.

 

Krig er en humanitær katastrofe. Nei til EU oppfordrer til humanitær bistand både fra

mynd igheter, organisasjoner og en keltpersoner.

 

Nei til EU Møre og Romsdal sttter Røde Kors sitt arbeid i Ukraina med 5000 kroner.

Støtt Røde Kors du også! Gi bidrag på rodekors.no eller Vipps Røde Kors på 2272.

 

lars_halvard_dahle_portrett_line
Avtroppende leder i Møre og Romsdal Nei til EU, Lars Hallvard Dahle.