Vil du gjøre en innsats for Nord-Trøndelag Nei til EU?

19. mars har Nord-Trøndelag Nei til EU årsmøte, og vi forbereder aktiviteten for neste periode.

Kjære Nei til EU-medlem i Nord-Trøndelag

Ditt medlemskap er viktig i en tid der norsk suverenitet står på spill. Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. I tillegg følger vi strømkrisa, og arbeider for at styringen av norsk strøm skal være på norske hender til en pris privatforbrukere og næringsliv kan leve med.   

Vil du gjøre en innsats for Nord-Trøndelag Nei til EU?

19. mars har Nord-Trøndelag Nei til EU årsmøte, og vi forbereder aktiviteten for neste periode. Vi trenger medlemmer som påtar seg verv, både i styret og andre verv. Hvis du er interessert, eller kan gi oss tips om andre, ta kontakt med valgkomiteen ved Marna Ramsøy, tlf. 926 85 856, eller Per Kristian Dotterud, tlf. 905 02 833. Eller på e-post til nord-trondelag@neitileu.no