ARRANGEMENT
Onsdag 31. mai 2023 kl. 18:30 - 21:00 Samfunnssalen, Sortland Rådhus II

ÅPENT MØTE OM ENERGIPOLITIKKEN

Lødingen og Vesterålen Nei til EU, Industriaksjonen og Motvind Norge ønsker deg velkommen til åpent møte om energipolitikken onsdag 31. mai kl. 18.30 i Samfunnssalen, Sortland Rådhus II

NASJONAL MAKSPRIS OG POLITISK KONTROLL MED STRØMMEN – SKAP VERDIER LOKALT

Møteplakat i sin helthet her:

Tema:

1. Energiloven og den elektriske kraftas endring fra nasjonal infrastruktur til markeds-eksponert vare og prisdannelse.

2. EUs energipakke 3 og 4.

V/ Nei til EU: Per-Gunnar Skotåm, gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting.

Tema:

"Fornybareventyret" - natur og rettigheter, tvang og traumer.

V/ Motvind Nord: Ragnhild Sandøy: Styreleder Motvind Nord

Tema:

1. Hvilke norske og europeiske interesser driver fram endringene vi har opplevd i kraftpolitikken og de skyhøye strømprisene i store deler av landet.

2. Industriaksjonens hovedkrav for å komme tilbake til en situasjon med stabile og levelige

V/ Industriaksjonen: Idar Helle: Koordinator og styremedlem Industriaksjonen og De Facto kunnskapssenter for fagbevegelsen.

Tema:

Energisituasjonen i regionen, sett i sammenheng med næringslivets behov og kampen mot energisløsing, som bl.a. kryptovaluta-aktører med fotfeste i regionen er eksempel på.

V/ Vesterålen regionråd Karl-Erling Nordlund: Leder Vesterålen interkommunale politiske råd. Ordfører i Sortland, som er største eier i Vesterålskraft.

  • Energiforsyning, strømprisene til husholdninger og næringsliv, klima- og miljøkrisene og den heftige debatten om hvordan sakskomplekset skal løses når energi skal produseres og fordeles, ikke minst i et perspektiv der velferdsstaten trenger fortløpende vedlikehold; her får vi innspill med mange fasetter og vinklinger fra kunnskapsrike innledere.
  • Vi inviterer bredt til lokalpolitikerne i regionen, fiskarorganisasjonene, bondeorganisasjonene, næringsforeningene, fagbevegelsen, miljøbevegelsen og selvsagt våre egne medlemmer. Vi har god plass i Samfunnssalen.
  • Det blir lagt opp til panel med innlederne, som du kan stille spørsmål til – begrunna eller åpne spørsmål, alt etter hva du måtte brenne inne med om saken.

Alle med interesse for hvordan framtida og samfunnet skal formes er velkommen!

Enkel bevertning – gratis adgang.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Torsdag 08. juni 2023 kl. 17:00 Lambertseter gård, Oslo

Sommersamling med Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU

Velkommen til sommersamling 8. juni kl. 17:00 på Lambertseter gård i Oslo!
arrangement
Mandag 12. juni 2023 kl. 18:30 Nedre Eiker samfunnshus, Nedre Tverrgate 1, 3050 Mjøndalen

Medlemsmøte i Eiker Nei til EU

Det inviteres til medlemsmøte i Eiker Nei til EU mandag 12. juni kl. 18.30 i Lillesalen, Samfunnshuset i Mjøndalen.
arrangement
Fredag 25. aug. 2023 - Lørdag 26. aug. 2023 Norges Bondelag, Hollendergata 5, 0190 Oslo

Styremøte 25.–26. august 2023

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Fredag 15. sep. 2023 I Oslo

Fylkesledermøte 15. september 2023

Møte for Nei til EUs 19 fylkesledere.