ARRANGEMENT
Onsdag 27. februar 2019 kl. 19:00 Møterom 1 i rådhus II, Sortland.

Årsmøte i Vesterålen og Lødingen Nei til EU

Vesterålen og Lødingen Nei til EU skal ha årsmøte onsdag 27. februar kl. 19.00 på møterom 1 i rådhus II, Sortland

Ettersom dette er det første årsmøtet, vil årsmeldinga inneholde hva som er gjort sia interimsstyret trådte i kraft. 

Budsjett og aktivitetsplan. Kom gjerne med forslag. 

Valg. Til dette årsmøtet har interimsstyret fungert som valgkomite. 

Saker som ønskes behandla av årsmøtet, må være undertegnede i hende innen 18. februar. 

Vi ønsker å bli en synlig del av Nei til EU. Og vi ønsker derfor så mange som mulig velkomne til møtet med gode ideer og innspill. 

Har du ikke anledning til å komme, men ønsker et referat/utspill fra det kommende styret, ber vi deg sende e-postadressen din og/eller mobilnr slik at du kan nåes på en rimelig måte. 

På vegne av interimsstyret, Freydis Finnseth Jensen, leder.

freydis.finnseth.jensen@vkbb.no

Risevegen 181, 8404 Sortland 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 11. mars 2020 kl. 18:00 - 21:00 Oslo

Fylkesårsmøte i Oslo Nei til EU