ARRANGEMENT
Lørdag 02. mars 2024 kl. 13:00 - 16:30 Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND

Vesterålen og Lødingen Nei til EU - Årsmøte 2024

Vesterålen og Lødingen Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 2. mars kl. 13.00 – 16.30 Sted: Møtelokale RØDE KORS, Vesterålsgt. 66, SORTLAND

Se møteplakat her i denne lenken:

TEMA fra kl. 13, før årsmøtesakene behandles, EØS: Innleder er Frode Bygdnes.

 • EØS-direktivene, fra tjenester og innleie til energi og nå Helse; hva har det gjort med samfunnet vårt!

Det åpnes for spørsmål og debatt etter innledninga.

Gjest fra Nei til EU Nordland, leder

Jan Otto Fiplingdal, vil orientere om fylkeslagets arbeid mm. og besvare spørsmål.

Kjære medlem!

Du inviteres herved til årsmøtet 2024 i ditt lokallag Vesterålen og Lødingen Nei til EU.

Vi inviterer til åpen del av møtet før behandling av årsmøtesakene, med EØS som tema.

ÅRSMØTESAKENE ER DERETTER FØLGENDE:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering:
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Regnskap med revisorberetning
 5. Forslag/innkomne forslag
 6. Aktivitetsplan/handlingsplan
 7. Årsbudsjett 2024
 8. Valg
 9. Avslutning.

Hvor er møtelokalet?

Vesterålsgata 66 ligger vis à vis Sortland Rådhus. Parkering gjør du kanskje best på parkeringsplassen ved rådhuset og så krysser du gata forsiktig til fots-

Årsmøtepapirene framlegges på møtet.

 

Forslag som du måtte ha til behandling i møtet, kan du sende til leder, e-post: freyfinn@vkbb.no

 

Valgkomiteen vil legge fram et fullstendig forslag til årsmøtet. 

 

Husk at DU er en viktig person for å kunne drive lokallaget videre og at det gir nødvendig inspirasjon til styret som velges hvis DU kan finne tid til å møte fram på årsmøtet!!

Det blir enkel servering og pausetid til å slå av en prat.

 

Velkommen til årsmøtet!!

Med vennlig hilsen

for styret i Vesterålen og Lødingen Nei til EU

Freydis Finnseth Jensen /leder/

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 24. april 2024 kl. 14:00 - 14:20 På nett

Fornyet debatt om EØS

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.
arrangement
Torsdag 25. april 2024 kl. 18:00 Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

30 år med EØS-avtalen

Åpent debattmøte om EØS-avtalen og hvilke alternativer har vi om EØS-avtalen sies opp, torsdag 25. april kl. 18.00, Rådhuskvartalet, Kristiansand.
arrangement
Torsdag 25. april 2024 kl. 19:00 Lambertseter gard, Langbølgen 2C, rom Bråtan.

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU - Årsmøte 2024

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 25. april kl. 19.00-21.00 på Lambertseter gard, Langbølgen 2C, rom Bråtan.
arrangement
Mandag 29. april 2024 - Søndag 16. juni 2024 Hele landet

Nasjonale verveuker

Nei til EUs årlige vervekampanje på våren.