Faglig utvalg etablert i Nordland Nei til EU

Som en del av den økte satsingen på det fagligpolitiske arbeidet i Nordland Nei til EU har vi nå etablert faglig utvalg.

På et møte forleden ble det etablert et faglig utvalg i Nordland Nei til EU.

Faglig utvalg skal ledes av Øyvind Bergvik Johnsen (bildet) Øyvind er i dag klubbleder i Mo Indiustritransport. Han er også styremedlem i Fellesforbundet avd. 143

Ytterligere oppdatering om faglig utvalg vil komme.

Foto: Øyvind B. Johnsen