Kommune og fylkestingsvalget 2019

Nordland Nei til EU må ha ambisjoner om å spille en aktiv rolle i valgkampen 2019, dersom EØS-avtalen skal kunne bli et sentralt spørsmål.

Ingen andre organisasjoner eller partier har mulighet til å kunne rendyrke dette spørsmålet.

Nei-partiene driver valgkamp med omfattende lokalpolitiske program i hele fylket og valgkampen vil bli preget av viktige lokale spørsmål utenom EØS-perspektivet, sjøl om EØS-avtalen berører flere områder enn folk flest er klar over.

Nordland Nei til EU må derfor sette seg mål om spille en aktiv rolle som pådriver og brobygger mellom alle EØS-motstandere.

Nordland Nei til EU må sørge for at EØS-spørsmålet blir synlig i valgkampen i hele fylket!           

Styret i Nordland Nei til EU vil på denne bakgrunnen ta følgende initiativ:

·         Ta kontakt med våre nære samarbeidspartnere i henholdsvis Nordland Bondelag, Nordland Bonde & Småbrukarlag og Norges Kystfiskarlag, for mulig samarbeid om felles utspill.

·         Ta kontakt med alle Nei-partiene i fylket for å tilby samarbeid om utspill

·         Tilby innledere fra Nordland Nei til EU på møter i fagbevegelsen og andre fora.

·         Bygge relasjoner med lokale media

·         Melde alle aktiviteter på Facebook-side for Nordland Nei til EU:  linda.forsvik@gmail.com

 

Vedtatt på styremøte, 29.mai 2019