Oppstart av Bodø Nei til EU

På et møte onsdag 17. oktober ble Bodø Nei til EU reetablert som lokallag, og det ble valgt et interimstyre som skal ledes av Andreas Tymi.

Nordland Nei til EU hadde invitert til et åpent møte og samtidig invitert medlemmer av Nei til EU i Bodø.  Målet for møtet var å blåse liv i et nytt lokallag.

Nestleder i Nei til EU, Idar Helle, innledet om EUs energiunion og energibyrået Acer, og om et eventuelt søksmål mot Stortingets vedtak om å slutte seg til Acer, med påfølgende spørsmål og debatt.

Bodø Nei til EU etablert  

Det ble på møtet sett nødvendigheten av å gjenoppta aktiviteten i lokallaget, slik at man kan kjempe i mot de kreftene som vil overlate bestemmelser til Brüssel framfor det norske Storting.

Det ble valgt et interimstyre på 5 personer valgt og som skal lede arbeidet i lokallaget fram mot et ordinært årsmøte i januar 2019.

Interimstyret skal ledes av Andreas Tymi, og han får med seg Ludvig Kvandal, Kyrre Rystad, Ruslans Isats og Åge Thorsen som styremedlemmer.

181017 Interimstyret Bodø Nei til EU
Interimstyret i Bodø Nei til EU, fra venstre: Andreas Tymi, Ruslans Isats, Åge Thorsen og Kyrre Rystad. Ludvig Kvandal var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Også i lys av den aktuelle politiske situasjonen ser vi nødvendigheten av å få aktivitet i lokallaget.  Saker som er aktuelle og må jobbes med kan nevnes:


- Jernbanen skal styres fra Norge, ikke av EU: Derfor Nei til EUs Jernbanepakke 4.
- EØS-avtalen fører Norge stadig nærmere det EU vi har stemt nei til.
- Myndighetsoverføring til EUs byråer svekker norsk suverenitet og folkestyre.
- EØS-avtalen truer den norske modellen: arbeidsliv og kabotasje.
- Brexit endrer forutsetningene for EØS-avtalen.
- En mer likeverdig avtale med EU er mulig, EØS-avtalen må erstattes av en ordinær handelsavtale.

181017 Interimstyret i Bodø Nei til EU med Idar og Linda
Bak fra venstre: Idar Helle, nestleder i Nei til EU og Ruslans Isats. Foran fra Venstre: Andreas Tymi, Linda Forsvik (Nordland Nei til EU) Åge Thorsen og Kyrre Rystad.