Ulf Ulriksen gjenvalgt som leder i Nordland Nei til EU

På årsmøtet i Nordland Nei til EU den 24. mars ble Ulf Ulriksen fra Vefsn gjenvalgt som leder.

Med seg i styret får han følgende: Tine Olsen fra Sortland, Ragnhild Arnesen fra Rana, Linda Forsvik fra Bodø, Lars Nielsen fra Rana.
Styret konstituerer seg sjøl iht vedtektene på første styremøte

Følgende er valgt som varamedlemmer:

Åge Bergquist, Frøydis Finnseth Jensen, Jan Otto Fiplingdal, 
Laura Johanne Olsen, Per Anton Nesjan, Gro Nilsen Estensen, 
Ronny Ove Espenes.

Årsmøtet konstaterer at fiskerikonferansen 23.mars ble en suksess med 32 deltakere og god debatt. Peter Ørebech innledet til debatt og la fram et forslag til fiskeripolitisk plattform for Nei til EU. Årsmøtet hadde også bedre deltakelse enn på mange år med deltakelse fra nye byer og lokallag.

Stemninga i fylket er god og i 2018 ble det oppstartet flere nye lokallag. Vi har bretta opp "arman" med nye avtaler om etablering av nye lokallag. Styret i Nordland Nei til EU har vedtatt at det skal opprettes lokallag i Sandnessjøen, Brønnøysund og Narvik i løpet av 2019.