ARRANGEMENT
Mandag 17. februar 2020 kl. 19:00 Folkets Hus, Nyvegen 24, Hunndalen

Er EU et fredsbevarende prosjekt?

Gjøvik og Toten Nei til EU inviterer til åpent møte mandag 17. februar 2020 kl. 19.00 på Folkets Hus i Hunndalen med tema: Er EU et fredsbevarende prosjekt?

Innleder på temaet er politisk rådgiver i Nei til EU, Jan R. Steinholt

Vi mener at dette temaet må være av stor interesse for de fleste. Det vil være kjent at vi i Nei til EU Ikke er av den mening at EU er et slik prosjekt og vi tar utgangspunkt i historien for å underbygge vår oppfatning. Mannen som blir kalt EUs far, den fransk/tyske politikeren Robert Schumann, fransk utenriksminister og medlem av flere franske regjeringer – er en de største krigsherrene etter annen verdenskrig. Han var ansvarlig for franskmennenes kriger i Indo-Kina i første halvdel av 1950-årene.

Etter franskmennenes nederlag i Vietnam overlot Schumann stafettpinnen til amerikanerne som utvidet krigen. Vietnamkrigen ble den blodigste og mest grusomme krig som er utkjempet etter annen verdenskrig. EU traktatens artikkel 42 nr. 3 lyder: Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre sin militære kapasitet. Hva kan det føre til  -  og fremmer dette freden?

I 2012 ble EU tildelt Nobels fredspris. Naturligvis til stor glede for EU-ledelsen, men blant folk flest ble tildelingen møtt med mye sinne og oppgitthet. Nei til EU opplevde sin største pågang av nye medlemmer siden folkeavstemmingen i 1994. Nedrustning er et vesentlig bidrag for å skape fred. Heller ikke her kan man si at EU utmerker seg – tvert imot. EU fremstår som en opprustningsunion.

Vel møtt til et interessant møte!

Årsmøte.

Etter det åpne møtet inviteres alle til å delta på et kort årsmøte for behandling årsmeldingen, årsregnskap og valg.

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer. 

Forslag til årsmøte sendes styrets leder: Einar Wiklund innen 12. februar 2020 på E-mail

ei-wik@online.no

Vi ønsker alle vel møtt til møtet!

Hilsen styret i Gjøvik Toten Nei til EU