ARRANGEMENT
Mandag 17. februar 2020 kl. 19:00 Folkets Hus, Nyvegen 24, Hunndalen

Er EU et fredsbevarende prosjekt?

Gjøvik og Toten Nei til EU inviterer til åpent møte mandag 17. februar 2020 kl. 19.00 på Folkets Hus i Hunndalen med tema: Er EU et fredsbevarende prosjekt?

Innleder på temaet er politisk rådgiver i Nei til EU, Jan R. Steinholt

Vi mener at dette temaet må være av stor interesse for de fleste. Det vil være kjent at vi i Nei til EU Ikke er av den mening at EU er et slik prosjekt og vi tar utgangspunkt i historien for å underbygge vår oppfatning. Mannen som blir kalt EUs far, den fransk/tyske politikeren Robert Schumann, fransk utenriksminister og medlem av flere franske regjeringer – er en de største krigsherrene etter annen verdenskrig. Han var ansvarlig for franskmennenes kriger i Indo-Kina i første halvdel av 1950-årene.

Etter franskmennenes nederlag i Vietnam overlot Schumann stafettpinnen til amerikanerne som utvidet krigen. Vietnamkrigen ble den blodigste og mest grusomme krig som er utkjempet etter annen verdenskrig. EU traktatens artikkel 42 nr. 3 lyder: Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre sin militære kapasitet. Hva kan det føre til  -  og fremmer dette freden?

I 2012 ble EU tildelt Nobels fredspris. Naturligvis til stor glede for EU-ledelsen, men blant folk flest ble tildelingen møtt med mye sinne og oppgitthet. Nei til EU opplevde sin største pågang av nye medlemmer siden folkeavstemmingen i 1994. Nedrustning er et vesentlig bidrag for å skape fred. Heller ikke her kan man si at EU utmerker seg – tvert imot. EU fremstår som en opprustningsunion.

Vel møtt til et interessant møte!

Årsmøte.

Etter det åpne møtet inviteres alle til å delta på et kort årsmøte for behandling årsmeldingen, årsregnskap og valg.

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer. 

Forslag til årsmøte sendes styrets leder: Einar Wiklund innen 12. februar 2020 på E-mail

ei-wik@online.no

Vi ønsker alle vel møtt til møtet!

Hilsen styret i Gjøvik Toten Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Torsdag 20. feb. 2020 kl. 18:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Ski og Oppegård Nei til EU - Årsmøte 2020

Ski og Oppegård Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 20. feb. kl 18.30 på Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.
arrangement
Torsdag 20. feb. 2020 kl. 19:30 Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, Ski.

Åpent møte om EØS og handelspolitikk

Norsk utenrikshandel innenfor og utenfor EØS-avtalen. Får vi solgt varene våre hvis vi går ut av EØS? Blir det toll på norsk eksport utenfor EØS?
arrangement
Lørdag 22. feb. 2020 kl. 10:00 Scandic Elgstua i Elverum

Årsmøte i Hedmark Nei til EU

Fylkesårsmøtet i Hedmark NEI til EU avholdes lørdag 22. februar kl. 10.00 – 12.00 på Scandic Elgstua i Elverum. Etter årsmøtet er det et åpent temamøte kl. 13.00.
arrangement
Onsdag 26. feb. 2020 kl. 18:00 Rana Frivilligsentral, Sørlandsveien 62, Mo i Rana

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

Nordland Nei til EU inviterer gamle og nye medlemmer til oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU