ARRANGEMENT
Mandag 02. mars 2020 kl. 18:00 - 18:00 Tyrilisenteret, løkkegata 11, 2615 Lillehammer

Lillehammer Nei til EU - Årsmøte 2020

Lillehammer Nei til EU avholder årsmøte mandag 2. mars kl. 18.00 på Tyrilisenteret, Løkkegata 11 på Lillehammer. Inngang gjennom klatresenteret.

Helle Hagenau innleder om «Etter Brexit – hva nå»?

Helle Hagenau er styremedlem i Nei til EU og leder av internasjonalt utvalg.

Her kan du finne årsmøtedokumenter:

Årsmøtesaker er;

Konstituering

Årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Valg

 

Alle er hjertelig velkommen!