ARRANGEMENT
Lørdag 13. februar 2021 kl. 11:00 Digitalt på internett, via Teams

Oppland Nei til EU innkaller til digitalt Årsmøte

Oppland Nei til EU innkaller til digitalt årsmøte lørdag 13. februar kl. 11.00 - 13.00 Årsmøtet avholdes digitalt på Teams.

På grunn av pandemien og iverksatte smitteverntiltak mot korona så avholdes årsmøte i år digitalt på TEAMS. Dette krever påmelding til årsmøte, se lenger ned i innkallingen.

Lokallag, og andre kan hvis ønskelig sitte sammen dersom  nasjonale smitteverntiltak i samband med koronaen følges. Du er avhengig av egen PC eller sitte sammen med andre som har, dette for at vi skal kunne gjennomføre årsmøtet slik som smitteverntiltakene er.

Saker som ein ynskjer ta opp til behandling på årsmøtet må væra innkomen innan 3. februar 2021. Saker sendes på e-post til: Borgny på mailadresse: lysaakergard@gmail.com eller pr. post til: Oppland Nei til EU, v/Borgny Sletten, Fyru 34, 2640 Vinstra

Saksdokumenter finner du her:

Saksliste for årsmøtet (kl. 11.00-13.00)

1. Åpning av årsmøtet ved fylkesleder Magne Bekkelund

2. Konstituering av årsmøtet:

Godkjenning av innkalling og saksliste. • Valg av møteleder • Valg av protokollfører • Valg av   protokollunderskrivere

3. Årsmelding 2020

4. Regnskap 2020 og revisjonsrapport 2020

5. Arbeidsplan 2021 og budsjett 2021

6. Vedtektsendringer (om det skulle komme noen)

7. Innkomne saker og årsmøteuttalelser

- Sak frå styret: Skal Oppland Nei til EU vera med og bidra økonomisk til Nei til EUs sentrale økonomi?

Nei til EU har mista store deler av overføringane frå landbrukssamvirka, ettersom de i desember gjorde vedtak om å kutte støtta med i underkant av 2 milloner kroner for 2021.

Nei til EU må derfor kutte kraftig i sitt budsjett for 2021 som landsmøtet vedtok i november 2020.

Forslag frå sittande styre i Oppland Nei til EU pr. 10.01.2021:        Vi bidreg med 10% av omsøkte beløp på 775.000,- sidan vi har 10% av medlemmane i NTEU

8. Valg

- Valg av styremedlemmar.

- Valg av valkomite

- Valg av revisor

- Styrehonnorar

9. Avslutning.

HUSK PÅMELDING:

Alle som vil vera med på årsmøte må melde seg på til Borgny Sletten innan 8.2. på lysaakergard@gmail.com, eller sms til 90568205.

Det vil bli PRØVEÅRSMØTE 10.2. kl 19.00 for at alle skal få sjekka at dei kjem på, og får vore med på årsmøte. Lenke til desse to møta kjem når datoen nærmar seg.

Alle papir kjem i god tid før årsmøte til og bli lagt ut på heimesida til Oppland Nei Til EU. Ynskjer nokon desse tilsendt, kontakt Borgny.

Velkomne på årsmøte!

Med vennleg hilsen styret i Oppland Nei til EU

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 24. april 2024 kl. 14:00 - 14:20 På nett

Fornyet debatt om EØS

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.
arrangement
Torsdag 25. april 2024 kl. 18:00 Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

30 år med EØS-avtalen

Åpent debattmøte om EØS-avtalen og hvilke alternativer har vi om EØS-avtalen sies opp, torsdag 25. april kl. 18.00, Rådhuskvartalet, Kristiansand.
arrangement
Torsdag 25. april 2024 kl. 19:00 Lambertseter gard, Langbølgen 2C, rom Bråtan.

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU - Årsmøte 2024

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 25. april kl. 19.00-21.00 på Lambertseter gard, Langbølgen 2C, rom Bråtan.
arrangement
Mandag 29. april 2024 - Søndag 16. juni 2024 Hele landet

Nasjonale verveuker

Nei til EUs årlige vervekampanje på våren.