ARRANGEMENT
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 19:00 Grünerløkka, Deichman bibliotek på Schous plass.

Åpent møte: - Fri flyt av arbeidskraft

Grünerløkka Nei til EU inviterer til åpent møte onsdag 16. oktober kl. 19 på Deichman bibliotek på Schous plass. Tema er "Fri flyt av arbeidskraft"

Per Medby, styremedlem i Grünerløkka Nei til EU vil holde et foredrag om disse spørsmålene på dette åpne møtet. Det blir mulighet for publikum å stille spørsmål under og i etterkant av foredraget.

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til EUs regler om fri flyt av arbeidskraft. EUs østutvidelse i 2004 gjorde at det ble fart i den frie flyten, og medført et felles arbeidsmarked hvor lønnsnivået varierer voldsomt. Norge har opplevd arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere.

I Norge er det tradisjon for at lønn fastsettes gjennom avtaler og ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for allmenngjorte tariffavtaler har blitt innført i flere bransjer. Trass i allmenngjøringen har ikke fagbevegelsen klart å forhindre utstrakt sosial dumping i norsk arbeidsliv.

Hvilke effekter har fri flyt av arbeidskraft hatt i årene etter EUs østutvidelse?

Er det mulig å bekjempe sosial dumping innenfor EØS eller må Norge ut for å kunne regulere vårt eget arbeidsliv på en tilfredsstillende måte?

Hvilke tiltak bør iverksettes mot sosial dumping?

Alle er velkommen

Vennlig hilsen Grünerløkka Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 02. mars 2020 kl. 18:00 - 18:00 Tyrilisenteret, løkkegata 11, 2615 Lillehammer

Lillehammer Nei til EU - Årsmøte 2020

Lillehammer Nei til EU avholder årsmøte mandag 2. mars kl. 18.00 på Tyrilisenteret, Løkkegata 11 på Lillehammer. Inngang gjennom klatresenteret.
arrangement
Onsdag 04. mars 2020 kl. 18:30 Schweigaardsgate 34, Oslo (Kantina Det-Gror AS)

Akershus Nei til EU - Årsmøte 2020

Akershus Nei til EU avholder årsmøte onsdag 4. mars klokken 18.30 i Kantina (Det-Gror AS) i Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 E, Oslo. Åpent møte fra kl 17.30
arrangement
Torsdag 05. mars 2020 kl. 18:30 Bondelagets kontor, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Vestfold Nei til EU - Årsmøte

Vestfold Nei til EU innkaller til årsmøte torsdag 5. mars kl. 1830 på Bondelagets kontor, Gjennestad.
Fredag 06. mars 2020 kl. 18:00 - Lørdag 07. mars 2020 kl. 15:00 Årsmøtet og seminaret blir på Hotell Neptun, Valkendorfsgate 8, 5012 Bergen

Årsmøte og årsmøteseminar Hordaland Nei til EU 2020

Årsmøtet 2020 blir etter vanlig lest: Fredag kveld årsmøte og middag. Lørdag formiddag seminar. Årsmøtesamlinga er årets høydepunkt i NtEU i Hordaland. Klikk her for mer informasjon