ARRANGEMENT
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 19:00 Grünerløkka, Deichman bibliotek på Schous plass.

Åpent møte: - Fri flyt av arbeidskraft

Grünerløkka Nei til EU inviterer til åpent møte onsdag 16. oktober kl. 19 på Deichman bibliotek på Schous plass. Tema er "Fri flyt av arbeidskraft"

Per Medby, styremedlem i Grünerløkka Nei til EU vil holde et foredrag om disse spørsmålene på dette åpne møtet. Det blir mulighet for publikum å stille spørsmål under og i etterkant av foredraget.

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til EUs regler om fri flyt av arbeidskraft. EUs østutvidelse i 2004 gjorde at det ble fart i den frie flyten, og medført et felles arbeidsmarked hvor lønnsnivået varierer voldsomt. Norge har opplevd arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere.

I Norge er det tradisjon for at lønn fastsettes gjennom avtaler og ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for allmenngjorte tariffavtaler har blitt innført i flere bransjer. Trass i allmenngjøringen har ikke fagbevegelsen klart å forhindre utstrakt sosial dumping i norsk arbeidsliv.

Hvilke effekter har fri flyt av arbeidskraft hatt i årene etter EUs østutvidelse?

Er det mulig å bekjempe sosial dumping innenfor EØS eller må Norge ut for å kunne regulere vårt eget arbeidsliv på en tilfredsstillende måte?

Hvilke tiltak bør iverksettes mot sosial dumping?

Alle er velkommen

Vennlig hilsen Grünerløkka Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 18. aug. 2020 Oslo

AU-møte 18. august

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.
arrangement
Fredag 21. aug. 2020 - Lørdag 22. aug. 2020 Oslo

Styremøte 21.–22. august

Møte i Nei til EUs styre.
Tirsdag 25. aug. 2020 kl. 18:00 - 19:00 Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik.

Alver Nei til EU – innkalling til årsmøte.

Me ønskjer alle betalande medlemmer velkomne til årsmøtet.
arrangement
Fredag 28. aug. 2020 Oslo

Fylkeslederkonferanse 28. august

Samling for fylkeslederne i Nei til EU.