ARRANGEMENT
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 19:00 Grünerløkka, Deichman bibliotek på Schous plass.

Åpent møte: - Fri flyt av arbeidskraft

Grünerløkka Nei til EU inviterer til åpent møte onsdag 16. oktober kl. 19 på Deichman bibliotek på Schous plass. Tema er "Fri flyt av arbeidskraft"

Per Medby, styremedlem i Grünerløkka Nei til EU vil holde et foredrag om disse spørsmålene på dette åpne møtet. Det blir mulighet for publikum å stille spørsmål under og i etterkant av foredraget.

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til EUs regler om fri flyt av arbeidskraft. EUs østutvidelse i 2004 gjorde at det ble fart i den frie flyten, og medført et felles arbeidsmarked hvor lønnsnivået varierer voldsomt. Norge har opplevd arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere.

I Norge er det tradisjon for at lønn fastsettes gjennom avtaler og ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for allmenngjorte tariffavtaler har blitt innført i flere bransjer. Trass i allmenngjøringen har ikke fagbevegelsen klart å forhindre utstrakt sosial dumping i norsk arbeidsliv.

Hvilke effekter har fri flyt av arbeidskraft hatt i årene etter EUs østutvidelse?

Er det mulig å bekjempe sosial dumping innenfor EØS eller må Norge ut for å kunne regulere vårt eget arbeidsliv på en tilfredsstillende måte?

Hvilke tiltak bør iverksettes mot sosial dumping?

Alle er velkommen

Vennlig hilsen Grünerløkka Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 02. juni 2021 kl. 18:00 - 19:30 Fossesholm herregård, Vestfossen

Åpent møte - sett av datoen: Britene fikk Brexit, hvordan kan vi få til Nexit?

Buskerud Nei til EU arrarrangerer åpent møte med Nei til EUs leder. Alle - både medlemmer og ikke-medlemmer - er hjertelig velkomne. Årsmøtet arrangeres rett etter det åpne møtet.
arrangement
Onsdag 02. juni 2021 kl. 19:30 - 21:00 Fossesholm herregård, Vestfossen

Innkalling til årsmøte

Buskerud Nei til EU har fastsatt ny årsmøtedato: Onsdag 2. juni. Vedlagt følger dagsorden. Frist for å levere saker til årsmøtet er mandag 24. mai (2. pinsedag).
arrangement
Lørdag 05. juni 2021 kl. 10:00 - 17:00 På nett

Rådsmøte i Nei til EU

Nei til EUs rådsmøte er det høyeste organet mellom landsmøtene.
arrangement
Tirsdag 08. juni 2021 På nett

AU-møte

Møte i Nei til EUs arbeidsutvalg.