ARRANGEMENT
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 19:00 Grünerløkka, Deichman bibliotek på Schous plass.

Åpent møte: - Fri flyt av arbeidskraft

Grünerløkka Nei til EU inviterer til åpent møte onsdag 16. oktober kl. 19 på Deichman bibliotek på Schous plass. Tema er "Fri flyt av arbeidskraft"

Per Medby, styremedlem i Grünerløkka Nei til EU vil holde et foredrag om disse spørsmålene på dette åpne møtet. Det blir mulighet for publikum å stille spørsmål under og i etterkant av foredraget.

Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet til EUs regler om fri flyt av arbeidskraft. EUs østutvidelse i 2004 gjorde at det ble fart i den frie flyten, og medført et felles arbeidsmarked hvor lønnsnivået varierer voldsomt. Norge har opplevd arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere.

I Norge er det tradisjon for at lønn fastsettes gjennom avtaler og ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for allmenngjorte tariffavtaler har blitt innført i flere bransjer. Trass i allmenngjøringen har ikke fagbevegelsen klart å forhindre utstrakt sosial dumping i norsk arbeidsliv.

Hvilke effekter har fri flyt av arbeidskraft hatt i årene etter EUs østutvidelse?

Er det mulig å bekjempe sosial dumping innenfor EØS eller må Norge ut for å kunne regulere vårt eget arbeidsliv på en tilfredsstillende måte?

Hvilke tiltak bør iverksettes mot sosial dumping?

Alle er velkommen

Vennlig hilsen Grünerløkka Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 16. nov. 2019 kl. 11:00 - 14:00 Røhnesalen – Tante Gerda, Hamar

Åpent seminar på Hamar

Tema er EØS-avtalens miljøbestemmelser og EØS-avtalens påvirkning på norsk jordbruk og matproduksjon.
arrangement
Lørdag 16. nov. 2019 kl. 11:15 Saga Hotell og Storgata Camping i Tromsø

Vi sto han av!

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994.
arrangement
Mandag 18. nov. 2019 kl. 18:00 - 21:00 Bø Hotell, Bø i Telemark

Ulike problemstillinger ved EØS-avtalen

Telemark Nei til EU arrangerer åpent fylkesmøte om EØS-avtalen den 18.11.19 kl 1800 - 2100 på Bø hotell i Telemark.
Torsdag 21. nov. 2019 kl. 17:00 - 21:00 P-hotels

Åpent møte - Norges tilknytning til EU

Oslo Nei til EU arrangerer Åpent møte om Norges tilknytning til EU og BRexit. Vi tar et dykk Irskegrensas rolle i Brexit og vår egen tiknytning til EU i lys av Brexit.