ARRANGEMENT
Onsdag 15. mai 2024 kl. 18:00 Nei til EUs lokaler, Grønlandsleiret 31, Oslo

Ekstraordinært årsmøte og åpent møte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og åpent møte i Oslo Nei til EU 15. mai 2024 kl. 18.00.

Alle medlemmer inviteres til møtene i Nei til EUs lokaler, Grønlandsleiret 31, Oslo.

Det blir bespisning fra 17.30. Det åpne møtet begynner kl. 18.00.

Tema for det åpne møtet: «30 år med EØS-avtalen. Folkestyrerapporten fra NtEU». Innleder, Fanny Voldnes, medlem av NtEUs Folkestyreutvalg og Spesialrådgiver i Fagforbundet. Lenke til rapporten.

Det ekstraordinære årsmøtet begynner ca. 19.00

Dagsorden:

  1. Regnskap for 2023 og budsjett for 2024. Resultat, balanse, saldoliste, notar, kontoplan
  2. Valgkomite for årsmøteperioden. Claus Fisher er valgt. Det behøves to til, og begge kjønn må være representert.
  3. Valg av fylkeslagets delegater til landsmøtet i NtEU 8.-10.november 2024.
  4. Oppnevning av en Vedtektskomité.
  5. Vedtektsendring: Endring av en setning i Oslos særvedtekter: «§ 4: Årsmøtet Vanligvis holdes årsmøtet innen utgangen av februar.» Siste bilag til foregående års regnskap kan komme i mars neste år. 

 

Vel møtt!

Ole Kristian Setnes  
leder Oslo NtEU 

Lill Fanny Sæther
nestleder Oslo NtEU

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com