ARRANGEMENT
Tirsdag 01. mars 2022 kl. 19:00 Deichman, Schous plass 10, Oslo

Grünerløkka Nei til EU - årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte i Grünerløkka Nei til EU! Tirsdag 1. mars 2022 kl. 19:00.

Møtet holdes på Deichman, Schous plass 10, dersom smittesituasjonen tilsier det. Blir det strengere smittevernregler, holdes møtet digitalt og det blir sendt ut beskjed til medlemmene om det.

Forslag til saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av sakslisten
 5. Gjennomgang av styrets årsberetning for 2021
 6. Gjennomgang av revidert regnskap
 7. Forslag til årsplan for 2022
 8. Valg
  1. Valgkomiteens innstilling
  2. Valg av styre
  3. Valg av revisor
  4. Valg av valgkomité          
 9. Innkomne forslag
  Vi ber om at forslag til årsmøtet sendes skriftlig, senest innen 24. februar.            
  Eventuelle forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen:

  Marit Jønland, e-post: maritj@gmail.com
  Per Medby, e-post: per.medby@gmail.com

 

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Setnes, leder for Grünerløkka Nei til EU
Tlf:911 28 861
E-post: ole.Kristian.setnes@gmail.com

Helle M. Gran
tlf: 932 87 891
E-post: hellemarengran@gmail.com

 

Vedlegg:

 • Vedtekter for Grünerløkka Nei til EU
 • Regnskap for 2021
 • Forslag til årsplan for 2022

Beretning for 2021 (sendes senere)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com