ARRANGEMENT
Tirsdag 01. mars 2022 kl. 19:00 Deichman, Schous plass 10, Oslo

Grünerløkka Nei til EU - årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte i Grünerløkka Nei til EU! Tirsdag 1. mars 2022 kl. 19:00.

Møtet holdes på Deichman, Schous plass 10, dersom smittesituasjonen tilsier det. Blir det strengere smittevernregler, holdes møtet digitalt og det blir sendt ut beskjed til medlemmene om det.

Forslag til saksliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokollen
 4. Godkjenning av sakslisten
 5. Gjennomgang av styrets årsberetning for 2021
 6. Gjennomgang av revidert regnskap
 7. Forslag til årsplan for 2022
 8. Valg
  1. Valgkomiteens innstilling
  2. Valg av styre
  3. Valg av revisor
  4. Valg av valgkomité          
 9. Innkomne forslag
  Vi ber om at forslag til årsmøtet sendes skriftlig, senest innen 24. februar.            
  Eventuelle forslag til styremedlemmer sendes til valgkomiteen:

  Marit Jønland, e-post: maritj@gmail.com
  Per Medby, e-post: per.medby@gmail.com

 

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Setnes, leder for Grünerløkka Nei til EU
Tlf:911 28 861
E-post: ole.Kristian.setnes@gmail.com

Helle M. Gran
tlf: 932 87 891
E-post: hellemarengran@gmail.com

 

Vedlegg:

 • Vedtekter for Grünerløkka Nei til EU
 • Regnskap for 2021
 • Forslag til årsplan for 2022

Beretning for 2021 (sendes senere)

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 09. des. 2023 kl. 11:00 - 16:00 Bygdelagssamskipnaden, Nordahl Brunsgate 22, Oslo

Oslo Nei til EUs julemarked

Sjøl om det er lenge til 9. desember, har vi julemarkedet i tankene året rundt, og nå er det snart julegavetid. 
arrangement
Mandag 11. des. 2023 kl. 19:00 Bø Hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø

Strømpriskrisa og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4

Det inviterer til opent møte mandag 11. desember 2023, kl. 19:00 på Bø Hotell. Tema: Korleis kampen mot strømpriskrisa, resultatet av ACER-søksmålet og arbeidet videre med utfordringene knytt til EU`s Energipakke 3 og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4.
arrangement
Lørdag 03. feb. 2024 kl. 10:30 Folkets hus i Sandnes Kirkegata 1, 4307 Sandnes

Rogaland Nei til EU - Årsmøte 2024

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 3. februar 10:30-15:30 i Folkets hus i Sandnes.
arrangement
Lørdag 17. feb. 2024 kl. 11:00 Honne, Biri

Fylkesårsmøte Oppland Nei til EU

Mer informasjon kommer.