ARRANGEMENT
Torsdag 05. mai 2022 kl. 19:00 Lambertseter gård, Langbølgen 2B, rom Bråtan

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU - Årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte torsdag 5. mai kl. 19.00 på Lambertseter Gård, Langbølgen 2B, rom Bråtan

Styret i Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU innkaller med dette til årsmøte i laget. Vi tar forbehold om at møteform eller dato kan bli endret av smittevernårsaker, men inntil videre håper vi at gjeldende regler for møter ikke endres før vårt årsmøte.

Forslag til dagsorden:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av møteboka.
  3. Årsmelding 2021 – 2022 (se vedlegg)
  4. Regnskap 2021 (se vedlegg)
  5. Innsendte forslag (frist for innsending er 14 dager før årsmøtet)
  6. Arbeidsplan 2022 -2023 (se vedlegg)
  7. Budsjett 2022 (se vedlegg)
  8. Valg av leder, minst 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité
  9. Møteboka undertegnes og overleveres til valgt leder.

Her kan du laste ned innkalling, årsmelding 2021-22, regnskap 2021, arbeidsplan 2022-23 og budsjett 2022.

Årsmøtet begynner med et mangfoldig møte med leder av Ungdom mot EU: Frankie Røed vil dele noen av sine slampoetiske dikt med oss. Hen vil også innlede til dialog om Ungdom Mot EUs prioriteringer, og gå i dialog med oss om rekruttering og samarbeid. Etter en tankevekkende innledning om flyktningspørsmål i Nei til EUs rådsmøte, ble hen bedt om å dele noen tanker om dette også med oss.

Det blir lett servering mellom innledningen og årsmøtesakene.

Vi ønsker velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com