ARRANGEMENT
Torsdag 05. mai 2022 kl. 19:00 Lambertseter gård, Langbølgen 2B, rom Bråtan

Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU - Årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte torsdag 5. mai kl. 19.00 på Lambertseter Gård, Langbølgen 2B, rom Bråtan

Styret i Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU innkaller med dette til årsmøte i laget. Vi tar forbehold om at møteform eller dato kan bli endret av smittevernårsaker, men inntil videre håper vi at gjeldende regler for møter ikke endres før vårt årsmøte.

Forslag til dagsorden:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av møteboka.
  3. Årsmelding 2021 – 2022 (se vedlegg)
  4. Regnskap 2021 (se vedlegg)
  5. Innsendte forslag (frist for innsending er 14 dager før årsmøtet)
  6. Arbeidsplan 2022 -2023 (se vedlegg)
  7. Budsjett 2022 (se vedlegg)
  8. Valg av leder, minst 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité
  9. Møteboka undertegnes og overleveres til valgt leder.

Her kan du laste ned innkalling, årsmelding 2021-22, regnskap 2021, arbeidsplan 2022-23 og budsjett 2022.

Årsmøtet begynner med et mangfoldig møte med leder av Ungdom mot EU: Frankie Røed vil dele noen av sine slampoetiske dikt med oss. Hen vil også innlede til dialog om Ungdom Mot EUs prioriteringer, og gå i dialog med oss om rekruttering og samarbeid. Etter en tankevekkende innledning om flyktningspørsmål i Nei til EUs rådsmøte, ble hen bedt om å dele noen tanker om dette også med oss.

Det blir lett servering mellom innledningen og årsmøtesakene.

Vi ønsker velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 09. des. 2023 kl. 11:00 - 16:00 Bygdelagssamskipnaden, Nordahl Brunsgate 22, Oslo

Oslo Nei til EUs julemarked

Sjøl om det er lenge til 9. desember, har vi julemarkedet i tankene året rundt, og nå er det snart julegavetid. 
arrangement
Mandag 11. des. 2023 kl. 19:00 Bø Hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø

Strømpriskrisa og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4

Det inviterer til opent møte mandag 11. desember 2023, kl. 19:00 på Bø Hotell. Tema: Korleis kampen mot strømpriskrisa, resultatet av ACER-søksmålet og arbeidet videre med utfordringene knytt til EU`s Energipakke 3 og korleis hindre at Norge slutter seg til EU`s Enenergipakke 4.
arrangement
Lørdag 03. feb. 2024 kl. 10:30 Folkets hus i Sandnes Kirkegata 1, 4307 Sandnes

Rogaland Nei til EU - Årsmøte 2024

Rogaland Nei til EU avholder årsmøte lørdag 3. februar 10:30-15:30 i Folkets hus i Sandnes.
arrangement
Lørdag 17. feb. 2024 kl. 11:00 Honne, Biri

Fylkesårsmøte Oppland Nei til EU

Mer informasjon kommer.