Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023.

Debattmøte: EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion – dyrere strøm eller grønnere Europa.

Lokallaget Grünerløkka Nei til EU inviterte 28. februar til møte med duell mellom Boye Ullmann fra Nei til EU og Robert Kippe fra Fornybar Norge. I de flotte lokalene til Deichmanske bibliotek på Schous plass i Oslo var temperaturen i strømdebatten høy. 

Fylkesleder Ole-Kristian Setnes ønsket alle velkommen og minnet om den store aksjonsdagen mot strømpriskrisa 16. mars over hele landet. https://neitileu.no/aktivitet/aksjonsdag-mot-strompriskrise--hva-ma-gjores

Møteleder var Johan Petter Andresen fra lokallaget:

– Vi er opptatt av at vi får hørt argumentene på begge sider og får en opplyst debatt. Vi er veldig glade for at både Boye Ullmann og Robert Kippe kunne være med i dag.

Boye Ullmann startet med den grunnleggende forklaringen om hvorfor strøm ikke egner seg til marked:

– Strøm var fra starten sett på som infrastruktur på linje med vann, vei og avløp. Mange har advart mot at strømmen skal bli en vare som cola og pizza, sa Ullmann.

Han påpekte at strømprisen økte når de nye kablene til Tyskland og Storbritannia ble åpnet. 

–  Det er i mottakerenden av kabelen prisen blir satt. Det gjelder å produsere så mye kraft som mulig fordi det er penger å tjene for kraftbransjen.

Robert Kippe fra Fornybar Norge stilte sporty opp i en forsamling der de fleste var uenige med hans syn. 

–  Jeg kommer ikke for å overbevise dere om at EØS er bra. Men mister vi EØS-avtalen så er det industrien som er de første til å protestere. Jeg er skeptisk til om vi får til en handelsavtale som er like god, sa Kippe, som la til at han var medlem i Nei til EU fram til 2006.

– Vi legger om til et utslippsfritt energisystem for å nå klimamålene våre. Omlegging til et fornybart energisystem fører til at produksjonen svinger, sa han. 

– Det krever økt kraftproduksjon, bedre nett og nye lagringsløsninger for å utnytte krafta bedre. Alt som jevner ut forbruket er bra for å unngå toppene. Forsyningssikkerhet og god energiutnyttelse er viktige grunner til å ha kraftutveksling. 

Boye Ullmann var uenig i at Norge må følge strømprisene i EU. 

– Det er slik når man er del av et marked. Men vi vil ikke være del av et europeisk strømmarked. Vi må si opp avtalene med EU og med Storbritannia. Når vi er del av et europeisk strømmarked så får vi kriser slik som den vi er i nå, påpekte Ullmann.

Stort bilde i toppen: Boye Ullmann debatterte mot Robert Kippe fra Fornybar Norge på Grünerløkka Nei til EUs møte 28. februar 2023. (Foto: Sindre Humberset )