Fylkesårsmøtet 2022

Fylkesårsmøtet 2022

Dato: 28. februar
Sted:  P-hotels
Adresse: Grensen 19, 0159 Oslo
Tid:    17:30

Påmeldingsfrist: 28. februar kl 12:00
På grunn av matbestilling trenger vi oversikt og kjører påmelding.

Tidsplan:

17:30   Servering
18:00   Inneldning v/ Roy Pedersen, leder Nei til EU
18:30   Pause
18:45   Møtestart
20:00  Møteslutt

Saksliste:

§ 1   Møtekontituering
§ 2   Årsberetning
§ 3   Regnskap
§ 4   Kontrollkomiteens beretning
§ 5   Arbeidsplan
§ 6   Budsjett
§ 7   Valg
§ 8   Uttalelse

Dato: 28. februar
Sted:  kommer
Tid:    17:30