Resultatet av LO-kongressen - Hva nå? Åpent møte og medlemsmøte den 7. september kl. 17.30 i Nynorskens hus, (BUL) Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8.

Hvilke vedtak ble gjort om EØS, strøm, arbeidsliv, bemanningsbransjen, jernbanen og annen samferdsel? Og hva gjør vi framover for å følge opp?

Møtet er åpent og gratis. Det blir enkel servering ved møtestart.

Innledere: Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo og Kristin Mulleng Sezer, Fellesforbundet. Roy Pedersen, leder i Nei til EU, kommenterer. Vi jobber med å få en representant fra LO.

Vi tar debatten om resultatet av LO-kongressen og hvordan vi skal følge opp herfra. 

Alle er velkommen!