SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

SEMINAR: Velger EU falske grønne løsninger for sin klimapolitikk og hva vil skje med den norske vannkrafta?

For å delta på konferansen må man melde seg på i påmeldingsskjemaet. 
Påmeldingsfrist er torsdag 28. oktober klokka 18:00

Dato: 30. oktober
Klokka: 10:00 - 16:00
Sted: Thon Hotell Slottsparken
Wergelandsveiein 5
 


Program for konferansen

 • EUs taksonomi og Green Bond Standard (GBS)
  v/ Morten Harper, rådgiver i Nei til EU

 • EU-parlamentet og infrastruktur for gassleveranser i Europa

 • EU, GMO og agroindustrien
  v/ Aina Bartmann, GMO-nettverket

  Er EUs politikk mht. GMO helsefarlig eller en nødvendighet for å fø verden?
  EU-kommisjonenes studie om GMO. Det har kommet kritikk av studien fra eksperter tilknyttet miljømyndighetene i flere Europeiske land. Hva anbefaler de?

 • EUs hydrogen-politikk, norsk vannkraft og norsk industri?
  v/ Frieda Kiedinger, Food and water Europe

  Hvilke prosesser ligger bak EUs endrede syn på hydrogen, slik at hydrogen nå er hovedsporet i the European Green Deal? Hva vil dette ha å si for fossil energi og den fremtidige klimapolitikken?

 • Norges plass i EUs kraft-strategi (Energi-union)
  v/ Atle Forfang Rostad, Industriaksjonen

 • Nei til EUs klimarapport
  v/ Ole Kvadsheim

Det vil bli servert lunch, samt tilgang på kaffe, te og lett servering i pausene. 

For å delta på konferansen må man melde seg på i påmeldingsskjemaet.
Påmeldingsfrist er torsdag 28. oktober klokka 18:00