ARRANGEMENT
Lørdag 07. mars 2020 kl. 09:30 - 15:00 Bøndernes Hus, Råde.

Årsmøte og åpent møte Østfold Nei til EU

Den 7. mars blir det avholdt årsmøte og åpent møte i Østfold Nei til EU på Bøndernes hus i Råde. Til det åpne møtet kommer Boye Ullmann, faglig leder og styremedlem i Nei til EU og innleder om EØS, markedsadgang og problemene med utenlandskabler for energi.

Årsmøte i Østfold Nei til EU

lørdag 7.mars 2020

Sted: Bøndenes hus, Råde

Tid: Registrering fra kl 9.30                                                         
      Møtestart: kl 10.00

 

Servering: Kaffe/te/vann, frukt og kringle.
Lunsj: Vegetarlapskaus fra Haugetun folkehøgskole.

Kulturinnslag ved «Frem kamerater»

Loddsalg – husk kontanter!

 

 

Sak  1.  Åpning av årsmøtet ved leder.

Sak  2.  Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak  3.  Valg av møteleder(-e).

Sak  4.  Valg av referenter, underskrivere og tellekorps.

Sak  5.  Årsberetning for 2019-2020 legges fram.

Sak  6.  Arbeidsplan (korrigert) for 2020-2021

Sak  7.  Regnskap og budsjett ved kasserer.

Sak  8.  Uttalelser.

Sak  9.  Innkomne forslag.

Sak 10. Valg ved valgkomitéen.

 

Kl.12.00 Lunsj og kaffe med kringle.

 


Kl 13.00 Åpent møte.

               Innleder: Boye Ullmann.
               Han er styremedlem og leder av faglig utvalg i Nei til EU, og har
               bakgrunn fra Fellesforbundet og Rørleggernes fagforening   
    
               Tema:
                EØS-avtalen, utenlands-kabler og North-Connect.
                

                Spørsmål og debatt.

 


Kl 15.15. Avslutning