Nyvalgt styre i Østfold Nei til EU

Østfold Nei til EU avholdt et godt besøkt årsmøte den 23. mars 2019 i Rygge, og nytt styre ble valgt.

Leder Liv Ekra Ornsether - Halden/Aremark, styremedlem Terje Bjærlo - Sarpsborg, Inger Rangnhild Aas - Sarpsborg, Peder Glomsrud - Rakkestad, Grethe Becken - Fredrikstad, Reidar Isebakke - Moss/rygge/Råde, Ingrid Thorbjørnsen Fredrikstad, Edvard Mogstad - Marker. Vara Engebreth Tofteberg - Moss/Rygge/Råde, Camilla Eidsvold -Fredrikstad, Kirsten Hofseth - Marker, Heidi Larsen - Fredrikstad. Ungdom mot EU velger selv sin representant og har varslet at Madelen Olsen vil møte i fylkesstyret. 

Fylkeslaget har god økonomi, og bevilget 10 tusen kroner til Ungdom mot EU i Østfold. Det har vært medlemsøkning, noe som er positivt og fylkeslaget vil satse videre på verving også i 2019.