Årsmøtedokumenter 2018

Østfold Nei til EU avholder fylkesårsmøte lørdag 10. mars kl. 10:30 - 15:15 på Bøndenes Hus, Råde. Nedenfor kan du finne årsmøtedokumentene. Dokumentene vil bli lagt ut fortløpende etterhvert som dei blir ferdige.

Innkalling og årsmøtedokumenter

Innkalling

Årsmelding 2017 (blir lagt ut så fort den foreligger, eller lagt ut i årsmøtet)

Regnskap og balanse 2017

Innkomne forslag:

Forslag fra Sarpsborg Nei til EU

Arbeidsplan for 2018

Uttalelser:

ACER – en trussel mot Norges suverenitet og norske arbeidsplasser.

Budsjett 2018

Valgkomiteens innstilling