ARRANGEMENT
Mandag 08. april 2024 kl. 19:00 Folketshus i Sandnes, Kirkegata 1, 4307 Sandnes

Åpent møte med Ingrid Fiskaa om EU, EØS og demokrati

Rogaland Nei til EU inviterer til åpent møte med Ingrid Fiskaa om EU, EØS og demokrati. mandag 8. april kl. 19.00 i Folkets hus i Sandnes, Kirkegata 1, Sandnes.

Åpent møte med Ingrid Fiskaa om EU, EØS og demokrati. Det er åpent for publikum å stille spørsmål og delta på debatt.

19:00-21:00 Folketshus i Sandnes, bygget har heis, Kirkegata 1, 4307 Sandnes. Rett ved tog og buss stasjonen i Sandnes/Ruten. Enkel servering.
Dere er Alle oppfordret til å stille opp på vårt skoleringsprosjekt 2024. Ingrid Fiskaa er først ut.

Hvorfor? Hun ønsker å informere folket om EU, EØS og demokrati. frem til Stortingsvalget 2025. skal Du stå på stand for ditt parti og kunne svare på spørsmål om dette. Velkommen. Er du fagorganisert og skal delta på konferanser frem til Stortingsvalget. Følg opp på vårt skoleringsprosjekt. Er du arbeider, få med Din bedrift. Medlem i Nei til EU og vil vite mer? eller kjenner noen som bør? Møt opp på åpen kveld med Ingrid Fiskaa.

Vi trenger å bli kjent med lokale stortingsrepresentanter, ikke minst de med folket. Sett av tid 🇳🇴

VEL MØTT

(Følg med når neste kveld blir. Mimir om arbeidsliv)...

«30 år med EØS-avtalen» om erfaringer og alternativer til dagens avtale. Kan kjøpes på denne nettsiden, eller lastes ned digitalt.
Nedenfor er Vett-hefte om EU, EØS og demokrati fra 2008, 2016 og 2023 mulig for nedlasting.

https://neitileu.no/aktuelt/30-ar-med-eos-avtalen

I 2024 er det 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Flere politiske saker gjennom disse tiårene viser at det norske demokratiet og folkestyret er sterkt utfordret. Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. Et sentralt element i denne utviklingen er EØS-avtalen, og tolkninger og anvendelsen av den.

Norge har blitt bundet til EUs praksis gjennom unionens kommisjon, domstol og byråer, uten at Norge er medlem i EU. Derfor handler EU- og EØS-debatten om både innholdet i politikken, hvordan beslutninger tas, på hvilke premisser og av hvilke organer og myndighetspersoner. Det har vi sett i de dagsaktuelle spørsmålene om nasjonal råderett over vannkrafta og prisen på strøm til innbyggere og næringsliv. Det samme har vi sett i sakene om nasjonal kontroll med arbeidslivsspørsmålet og nå om innleieforbudet.

Studiespørsmål
Et Vett-hefte er et godt utgangspunkt for skolering og diskusjoner i lag og styrer. Nei til EU er medlem av Studieforbundet natur og miljø, som gir støtte til kursaktiviteter (www.naturogmiljo.no).

Her er noen problemstillinger for å diskutere flere av temaene i dette Vett-heftet om EUs utvikling.

https://neitileu.no/.../vett-2-2023-dyrtid-for-demokratiet

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/...

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/... 

Stort bilde i toppen: Ordsky fra Pixabay.com (CC 0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Tirsdag 28. mai 2024 kl. 18:00 Kokkeplassen Mat og vinhus, Arendal

Åpent møte - Norge, Europa og verden

Frihandelsavtale, EØS-avtale eller EU-medlemskap – en analyse av alternativene.
arrangement
Onsdag 29. mai 2024 kl. 11:00 - 11:30 YouTube

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  
Torsdag 30. mai 2024 kl. 18:00 - 20:00 Biblioteket i Knarvik

Årsmøte Alver Nei til EU

Det vert vanlege årsmøtesaker. I tillegg skal Toril Mongstad innleia om Folkestyreutvalets EØS-rapport og NOU-en frå det regjeringsoppnemnde EØS-utvalet. Det vert stand i Knarvik senter i forkant av møtet, Me oppmodar både medlemer og ikkje-medlemer til å vitja standen.
arrangement
Torsdag 30. mai 2024 kl. 19:00 - 21:00 Teams

Finnmark Nei til EU - årsmøte 2024

Påmelding til årsmøte sendes til: brithastavang@me.com