ARRANGEMENT
Lørdag 17. februar 2018 kl. 11:30 - 14:30 Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Innkalling til årsmøte i Rogaland Nei til EU 2018

Me kallar inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU laurdag 17. februar kl. 11.30-14.30 på Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Forslag til uttalelser kan sendast til Rogaland Nei til EU v/Leiv Olsen, Admiral Cruys gate 24, 4012 Stavanger, eller til meil: leolsen@online.no

Saksliste for årsmøtet 

 • 11.30 Velkomst og årsmøtesaker
 • Konstituering
 • Godkjenna innkalling og saksliste
 • Velja ordtsyrar og referent
 • Velja to som skal skriva under protokollen
 • Årsmelding for 2017
 • Rekneksap for 2017
 • Arbeidsplan for 2018
 • Innkomne forslag og uttalelser
 • Budsjett for 2018
 • Velja styre, revisor og valkomité
 • Helsingar
 • 12.30 Pause med enkel servering
 • 13.00: ACER og kampen mot EUs
  energiunion
 • Innleiing ved Morten Harper, utredar for Nei til EU
 • Spørsmål og debatt
 • 14.00 Lunsj

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 18:00 Skogbrukets Hus, Kirkegata 70 A, Lillehammer

Lillehammer Nei til EU - Årsmøte

Lillehammer Nei til EU innkaller årsmøte onsdag 20 februar kl. 18.00 i Oppland Bondelags kontorer, Kirkegata 70 A, Lillehammer (Skogbrukets Hus)
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 18:30 Slottsfjellsmuseet, Farmannsveien 30, Tønsberg

Åpent møte om Jernbanepakke 4 og Brexit

Vestfold Nei til EU skal ha åpent møte om Jernbanepakke 4 og Brexit i Slottsfjellsmuseet onsdag 20. februar kl. 18.30.
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 19:00 Haugen, Nysethv. 4, 2830 Raufoss.

Åpent møte om Kabotasjedirektivet

Gjøvik-Toten Nei til EU inviterer til åpent møte om Kabotasjedirektivet og de konsekvensene dette har for trafikksikkerhet og norsk næringsliv.
arrangement
Onsdag 20. feb. 2019 kl. 19:00 Haugen, Nysethv. 4, 2830 Raufoss.

Årsmøte i Gjøvik og Toten Nei til EU

Gjøvik og Toten Nei til EU avholder årsmøte onsdag 20. februar kl. 19.00 i lokalene til Raufoss Jern- og metallarbeiderforening på Haugen.