ARRANGEMENT
Lørdag 17. februar 2018 kl. 11:30 - 14:30 Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Innkalling til årsmøte i Rogaland Nei til EU 2018

Me kallar inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU laurdag 17. februar kl. 11.30-14.30 på Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Forslag til uttalelser kan sendast til Rogaland Nei til EU v/Leiv Olsen, Admiral Cruys gate 24, 4012 Stavanger, eller til meil: leolsen@online.no

Saksliste for årsmøtet 

 • 11.30 Velkomst og årsmøtesaker
 • Konstituering
 • Godkjenna innkalling og saksliste
 • Velja ordtsyrar og referent
 • Velja to som skal skriva under protokollen
 • Årsmelding for 2017
 • Rekneksap for 2017
 • Arbeidsplan for 2018
 • Innkomne forslag og uttalelser
 • Budsjett for 2018
 • Velja styre, revisor og valkomité
 • Helsingar
 • 12.30 Pause med enkel servering
 • 13.00: ACER og kampen mot EUs
  energiunion
 • Innleiing ved Morten Harper, utredar for Nei til EU
 • Spørsmål og debatt
 • 14.00 Lunsj

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Onsdag 15. mai 2019 kl. 19:00 Nesodden, Bibloiteket på Tangenten

EØS og norsk selvråderett.

Nesodden Nei til EU inviterer til åpent møte med EØS og norsk selvråderett som tema. Møtet holdes på Biblioteket på Tangenten, onsdag 15. mai kl. 19.00
Onsdag 22. mai 2019 kl. 15:00 - 19:30 Fagforbundet sitt kurslokale i Åsegården, Bjørnsgate 1, 6 etg.

Nei til EU i Hordaland har vårt tradisjonelle faglige halvdagsseminar

Siden det er valg til høsten, vil et gjennomgående tema for seminaret være EØS-medlemsskapet sin betydning for kommuner og fylkeskommuner. Arrangører av seminaret er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU. Vi håper i tillegg å få med noen fagforeninger som arrangører
Torsdag 06. juni 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen kommune Innbyggerservice, Kaigaten 4, møterom Fyllingsdalen

EØS og EUs veipakke (også omtalt som mobilitetspakken)

Lin Andrea Gulbandsen, assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF) vi innlede om dette. Arrangører av studiemøtet er Hordaland Nei til EU og Bergen Nei til EU