ARRANGEMENT
Lørdag 17. februar 2018 kl. 11:30 - 14:30 Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Innkalling til årsmøte i Rogaland Nei til EU 2018

Me kallar inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU laurdag 17. februar kl. 11.30-14.30 på Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Forslag til uttalelser kan sendast til Rogaland Nei til EU v/Leiv Olsen, Admiral Cruys gate 24, 4012 Stavanger, eller til meil: leolsen@online.no

Saksliste for årsmøtet 

 • 11.30 Velkomst og årsmøtesaker
 • Konstituering
 • Godkjenna innkalling og saksliste
 • Velja ordtsyrar og referent
 • Velja to som skal skriva under protokollen
 • Årsmelding for 2017
 • Rekneksap for 2017
 • Arbeidsplan for 2018
 • Innkomne forslag og uttalelser
 • Budsjett for 2018
 • Velja styre, revisor og valkomité
 • Helsingar
 • 12.30 Pause med enkel servering
 • 13.00: ACER og kampen mot EUs
  energiunion
 • Innleiing ved Morten Harper, utredar for Nei til EU
 • Spørsmål og debatt
 • 14.00 Lunsj

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 26. jan. 2019 kl. 10:00 - 16:00 Thon Hotel Førde

Årsmøte i Sogn og Fjordane Nei til EU

Sogn og Fjordane Nei til EU held årsmøte den 26. januar på Thon Hotel Førde.
arrangement
Onsdag 30. jan. 2019 kl. 18:00 Kantina, Bøndenes hus, Schweigaards gate 34E i Oslo

Årsmøte i Akershus Nei til EU

Årsmøte i Akershus Nei til EU avholdes onsdag 30. januar 2019 kl. 18:00 i kantina Bøndenes hus, Schweigaards gate 34E i Oslo.
Fredag 15. feb. 2019 kl. 18:00 - 20:00 Bergen

Årsmøte 2019 i Hordaland NtEU vert 15. februar

Hordaland Nei til EU held sitt årsmøte 2019 fredag 15. februar i Bergen. Dagen etter vert det seminar. Som vanleg er enkeltmedlemmer velkomne og det vert årsmøtemiddag og overnatting til sterkt redusert pris.