ARRANGEMENT
Lørdag 15. februar 2020 kl. 11:30 Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Rogaland Nei til EU - Årsmøte 2020

Rogaland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 15. februar kl. 11.30 - 14.30 på Quality Residence Hotel, Julie Eges gate 5, Sandnes

Årsmelding m.m. finner du her i vårt medlemsblad

Saksliste for årsmøtet
11.30 Velkomst
– Konstituering
– Godkjenna innkalling og saksliste
– Velja ordførar og referent
– Velja to som skal skriva under protokollen
– Årsmelding for 2019
– Rekneskap for 2019
– Arbeidsplan for 2020
– Innkomne forslag og uttalelser
– Budsjett for 2020
– Velja styre, revisor og valkomité
– Helsingar
12.30 Pause med enkel servering

13.00: EØS eller handelsavtale?
Innleiing ved Kathrine Kleveland, leiar i Nei til EU

Spørsmål og debatt

14.00 Lunsj

Forslag til uttalelser kan sendast til
Rogaland Nei til EU v/Leiv Olsen,
Admiral Cruys gate 24, 4012 Stavanger,
eller på e-post til:
leolsen@online.no