Sandnes Klepp og Time Nei til EU er opprettet som nytt lokallag.

På årsmøtet i lokallagene nylig ble Sandnes Klepp og Time Nei til EU opprettet som nytt lokallag.

De to lokallagene Sandnes Nei til EU og Klepp og Time Nei til EU er nå slått sammen til Sandnes Klepp og Time Nei til EU. Det nye lokallaget har litt i underkant av 500 medlemmer.

På årsmøtet ble følgende styre valgt:

Leder Anita Utsola 

Nestleder Alexander Hole

Nestleder Amina Ødegaard Prestbakk 

Styremedlem Nils Kjetil Hidle

Styremedlem Berit Anne Jonsen

Styremedlem Per-Bjarte Tanche Larsen

Styremedlem Eva Skogesal 

Styremedlem Eline Prestbakk 

 

Vararepresentanter

Sofie Prestbakk

Maren Idland 

Sandnes og Jæren Nei til EU 1.jpg
Bak fra venstre: Amina Ødegård Prestbakk, Alexander Hole, Anita Utsola. Foran fra venstre: Eline Prestbakk og Eva Skogesal