ARRANGEMENT
Torsdag 16. mars 2023 kl. 18:00 - 19:00 Torget i Trondheim

Markering på torget i Trondheim

Markering på torget i Trondheim torsdag 16. mars 2023 kl. 18.00 – 19.00, i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over strømprisene og krafta.

Representantskapet i LO i Trondheim og omegn har som del av en landsomfattende aksjon i samarbeid med Industriaksjonen vedtatt å gjennomføre en markering på torget i Trondheim torsdag 16. mars 2023 kl. 18.00 – 19.00, i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over strømprisene og krafta. Det vil bli gjennomført politiske streiker / demonstrasjoner i Oslo, Gausdal, Raufoss, Gjøvik, Stavanger, Stord, Trondheim, Røros, Verdal og Tromsø.

Vannkraft er en naturressurs og infrastruktur som skal sikre levende lokalsamfunn og skape arbeidsplasser som et konkurransefortrinn for industri og næringsliv.
Strømpriskrisa truer også arbeidsplassene i offentlig sektor. Bygningsmasse må ha energi til oppvarming og drift, det samme gjelder for kollektivtrikk som bane, trikk og el-busser. I en allerede presset kommuneøkonomi er det nærliggende å tenke seg at høye strømpriser får konsekvenser for bemanning, kvalitet og tjenestetilbud i offentlig regi. Strømpriskrisa utgjør rett og slett en trussel mot velferdsstaten.

Vi krever:

 • Makspris 35 - 50 øre per kilowatt-time (for industri, landbruk og offentlig velferd).
 • Toprissystem for husholdninger med rimelig makspris for ordinært forbruk.
 • Norske strømpriser frikobles fra det europeiske strømprissystemet.
 • Norge skal ha full kontroll over kraftflyten i utenlandsforbindelsene.

Appellanter (inntil 4 minutter hver)

 • Rigmor Bjerche, styremedlem LO i Trondheim og omegn
 • Jan Haugen, Washington Mills, forbundsstyremedlem og leder av elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri Energi
 • Magne Vågsland, leder Naturvernforbundet i Trøndelag
 • Anders Skonhoft, medlem av Alternativ Energikommisjon
 • Tarjei Leistad, konstituert fylkesleder Fagforbundet Trøndelag

Kulturinnslag:

 • Finn Børge Dalen

Møteleder

 • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn

Tilsluttede organisasjoner per 13.03.23:
Industri Energi Forum Trøndelag, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avd. 10 Trøndelag, Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim, Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening, Fagforbundet Trondheim, Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening, Fellesforbundet avd. 764 Malernes Forening, Fellesforbundet avd. 768 Trondheim Bygning, Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, Trøndelag Handel og Kontor, Skolenes Landsforbund Forening Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag, Trondheim SV, Trondheim SU, Rødt Trondheim, Rødt Trondheim fagliglag, Rødt Trondheim Strinda, RU Trondheim

For nærmere informasjon

 • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn, tlf. 99514216
 • Astrid Kjelsnes, leder av politisk utvalg LO i Trondheim og omegn, tlf. 92014054

Stort bilde i toppen: Krafta er vår

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Lørdag 14. okt. 2023 kl. 09:00 - 16:00 Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191

Klimakonferanse «Energi – Infrastruktur – Nykolonialisme – Menneskerettigheter – EUs rolle»

Klimakonferanse lørdag 14. oktober fra 09.30 til 16.00 med oppmøte fra kl. 09.00.
arrangement
Lørdag 14. okt. 2023 kl. 10:00 - 13:00 Misjonssalen i Råde

Fylkesrådsmøte i Østfold Nei til EU 14.10

Møte for medlemmer
arrangement
Lørdag 14. okt. 2023 kl. 13:00 - 15:00 Misjonssalen i Råde

Åpent møte om matberedskap

Åpent møte ved leder av norsk bonde- og småbrukarlag Tor Jacob Solberg
arrangement
Fredag 20. okt. 2023 kl. 12:00 - 14:30 Norges Bondelag, Hollendergata 5, 0190 Oslo

Landbrukspolitisk konferanse

Konferanse om situasjonen for landbruket i EU og utfordringer knyttet til genredigering.