ARRANGEMENT
Mandag 18. november 2019 kl. 18:00 - 21:00 Bø Hotell, Bø i Telemark

Ulike problemstillinger ved EØS-avtalen

Telemark Nei til EU arrangerer åpent fylkesmøte om EØS-avtalen den 18.11.19 kl 1800 - 2100 på Bø hotell i Telemark.

Idar Helle, nestleder i Nei til EU i Norge innleder til dialog.

Vi har følgende problemstilling for møtet.

* Kunnskap fra Menon rapporten om EØS-avtalens virkning på næringslivet.

* Myter og konsekvensene av å si opp EØS-avtalen.

* Hvordan kan Norge bygge videre på den tidligere handelsavtalen når vi sier opp EØS-avtalen?

* Hvordan kan Norge ha nytte av at EU har handelsavtaler med Korea, Japan og Canada.

* Hva med tollvernet for landbruket og artikkel 19 i EØS-avtalen, når disse alternative       handelsavtalene EU har etablert, inneholder nedtrapping av tollvern.

Alle er velkommen!