Medlemmene strømmer til Nei til EU

Nei til EU har fått 551 nye medlemmer etter at debatten om tilknytning til EUs energibyrå Acer tok av etter jul. Folket sier nei til å avgi mer suverenitet til EU!

Kampen mot Acer har er årsaken til at Nei til EU har fått så mange nye medlemmer. 551 nye medlemmer på litt over to måneder er mange ganger flere enn vanlig. Nei til EU har fått også 7000 nye følgere på Facebook, og over fire hundre tusen har sett filmen «EUs energiunion og kampen om kraften», som Nei til EU har fått laget.

I Telemark Nei til EU har vi fått 35 nye medlemmer til nå i 2018 og håper fleire melder seg inn. 

22. mars skal Stortinget behandle spørsmålet om Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå Acer. Den store interessen for saken viser at det norske folket er lei av at Stortinget gir EU stadig mer makt i Norge. 

Fylkestinget i Telemark har fatta et klart vedtak om at Storting og regjering må si nei til at Norge tilslutter seg Eus enegibyrå  Acer. LO-Telemark har også fatta vedtak om å oppfordre Storting og regjering om å si nei til EUs energibyrå Acer. 

Nei til EU har fire hovedargumenter mot Acer:

·       Norsk tilknytning medfører avståelse av suverenitet.

·       Strømprisene vil øke.

·       Industrien vil bli skadelidende.

·       Miljøet rammes av økt effektkjøring med store variasjon i vannføring i vassdragene.

Men en klar førsteprioritet for organisasjonen er det første argumentet: Nasjonal sjølråderett og suverenitet er en kjernesak for Nei til EU.

Og dette viser igjen i den store motstanden mot Acer. Folket sier nei til å avgi nasjonal suverenitet til EU ved at vi knytter oss til EUs energiunion. Det er uhørt at vi skal avgi suverenitet til noe vi ikke er medlem av. 

Ole Roger Dyrkorn