Uttalelse fra Telemark Nei til EU, årsmøtet 12.03.2018 på Bø hotell

Telemark Nei til EU oppfordrer ledelsen i Arbeiderpartiet om å respekterer en samlet røst fra fagbevegelsen

Norge har tidligere brukt reservasjonsretten i EØS-avtalen bare mot et EU-direktiv, da ble det sagt nei til postdirektivet. Solbergregjeringa oppheva derimot denne reservasjonen. Nå er det på tide å si klart ifra at innføring av EUs energibyrå Acer, kan vi ikke være med på.

Striden handler om norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, som vil føre til at Norge blir underlagt EUs energitilsyn Acer.

LOs to største forbund, Fagforbundet og Fellesforbundet, vedtok torsdag 08. mars at de også er imot et medlemskap. Norsk Næringsmiddelarbeiderforbund, Industri og  Energi, EL og IT Forbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk er allerede motstander. LO som helhet sier i dag 12.03.2018 nei til at Norge skal ta inn den tredje energimarkespakken (EUs energibyrå Acer) nå. LO mener at saken må utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt.

Over 100 ordførere fra Arbeiderpartiet har levert et opprop til stortingsgruppa der de krever at partiet, går imot tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Flere fylkesledere i Arbeiderpartiet er også imot en tilslutning til Acer.

Flere fylkesting har også fatta vedtak om å oppfordre Storting og regjering om å si nei til innføring av EUs energibyrå Acer.

Sp, Rødt og SV har allerede sagt nei, og Kristelig Folkeparti har også gått imot Acer.

Aps stortingsgruppe som nå er de som kan avgjøre saken i Stortinget, er fortsatt avventende og krever at regjeringen innfrir seks forutsetninger for at partiet skal kunne støtte EUs tredje energimarkedspakke.

Stortingets energi- og miljøkomité har fått utsatt fristen til 19. mars med å avgi innstilling i saken.

Med bakgrunn i dette vil årsmøtet i Telemark Nei til EU oppfordre ledelsen i Arbeiderpartiet om å respektere en samlet røst fra fagbevegelsen. Landsorganisasjonen, flere fylkestingsvedtak og over 100 av Arbeiderpartiets egne ordførere krever at handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes ved at Storting og regjering sier nei til innføring av EUs energibyrå ACER. 

Ole Roger Dyrkorn