Årsmøtedokumenter 2021

Årsmøtedokumenter til fylkesårsmøte i Telemark Nei til EU mandag 19. april kl. 18.30. Årsmøtet avholdes digitalt i Microsoft Teams. Påmelding innen mandag 12. april til Ole Roger Dyrkorn, tlf: 98672695, mail: dyrkorno@gmail.com eller til Astrid Staurheim, tlf: 95284828, mail: astaurh@online.no.

Her kan du laste ned årsmøtedokumenter etter hvert som dei blir publisert:

Årsmelding

Regnskap

Arbeidsplan 

Budsjett 2021

Valg