ARRANGEMENT
Lørdag 07. desember 2019 kl. 11:15 Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø

Fylkesårsmøte i Troms Nei til EU

Det blir årsmøtet i Troms Nei til EU laurdag 7. desember 2019 med start kl. 11:15 i Fagforbundet avd.177 sine lokaler på Stortorget 5, 3 etasje i Tromsø.

Medlemmer av Troms Nei til EU er med dette invitert til å delta på årsmøtet i Troms Nei til EU laurdag 7. desember 2019. Årsmøtet varer frå kl. 11:15 til kl. 15:00.

Velkomen av leiar Troms Nei til EU.

Foredrag av Jan Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU med tema: ACER – kva er det? Kva har skjedd? Konsekvensar? 

ÅRSMØTESAKER

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Godkjenning av saksliste. 

2. Konstituering

·Valg av møteleier og referent

·Val av to personer til å skriva under protokollen

·Godkjenning av fullmakter.

3. Årsmøtesak : Endring av tidspunkt for å kalla inn til  årsmøte i Troms Nei til EU.

Troms Nei til EU har hatt som tradisjon å ha årsmøta sine på hausten. Dei fleste lag og foreiningar avviklar årsmøta sine på nyåret, slik at det er samsvar mellom kalenderår og funksjonsår.

Forslag til vedtak: Troms Nei til EU endrar tidspunkt for avvikling av årsmøte  frå haust til januar månad. Dette tyder at neste årsmøte vert i januar 2021.

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Arbeidsplan for 2019-2020

4. Budsjett

5. Val av

·leiar

·styremedlemmer (6)

·varamedlemmer til styret (5)

·valkomite

·revisor

·2 medlemmer med vara til rådet i Nei til EU

·kvinnekontakt

Fråsegner

Forslag til fråsegner kan de sende til styreleiar på e-post: olavflaate@hotmail.com innan fredag 25. november 2019.

Forslag til valkomiteen kan de sende til: Åshild Fause på e-post: ashild.fause@hitos.no snarest og seinast 25. november 2019.

For meir informasjon ta kontakt med leiar av Troms Nei til EU på e-post:olavflaate@hotmail.com eller mobil: 92680283

Lett servering.

Velkomne skal de vera.

For Troms Nei til EU

Olav Flaate, leiar

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden til Troms Nei til EU etterhvert som de er ferdige. Årsmøtedokumentene finner du her.

reLATERT

Se alle arrangementer

Kommende arrangementer

arrangement
Mandag 18. okt. 2021 kl. 10:00 - 10:30 Webinar

Alternativer til EØS-avtalen

Hva kan være hovedstolpene for en mer jevnbyrdig avtale med EU enn dagens EØS?
arrangement
Tirsdag 19. okt. 2021 På nett

AVLYST! Nettmøte med fylkeslederne

Dette møtet avlyses. Se epost til fylkesledere 12.10.21
arrangement
Fredag 22. okt. 2021 - Lørdag 23. okt. 2021 I Oslo eller på nett

Styremøte

Møte i Nei til EUs styre.
arrangement
Mandag 25. okt. 2021 kl. 18:00 Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer

Høye strømpriser, EUs energiunion og ACER

Åpent møte om høye strømpriser, EUs energiunion og ACER mandag 25 oktober kl. 18.00 på Fabrikken, Lillehammer.