Møte om fiskeri på Finnsnes

Lørdag 23. september arrangerte Troms Nei til EU åpent møte på Finnsnes. Et tjuetalls personer hadde møtt opp for å høre Arne Pedersen besvare spørsmålet om økosystemet kan bære dagens kostnader i fangstleddet. Hans konklusjon var at kostnadene er alt for store i forhold til fiskens reproduksjonsevne.

Til å besvare spørsmålet om vi får solgt fisken vår uten EØS hadde vi invitert Peter Ørebech. Men da han var blitt syk, stilte Ørebechs elev, juristen Lars Kufaas, opp på kort varsel. Han viste til at alle skrekkhistoriene som ble fortalt i forbindelse med brexit om fisk som ville råtne i trailere i kø ved Dover, var gjort til skamme. Vareflyten går greit, Storbritannia har fått bedre vilkår for eksport av fisk til EU enn hva Norge har, og den norske fiskeeksporten til Storbritannia har økt. Hans konklusjon var at EØS ikke behøves for å få solgt fisken - eller for den saks skyld andre varer - til EU.
 
Det ble et vellykket arrangement, og etter møtet var det interesse for å blåse liv i lokallaget i området.